Code Gezond en Veilig Magazijn benadrukt: mens speelt sleutelrol in veilig magazijn
26.07.2016 | Branchenieuws

Code Gezond en Veilig Magazijn benadrukt: mens speelt sleutelrol in veilig magazijn

23 logistieke partijen hebben een nieuwe Code Gezond en Veilig Magazijn samengesteld. Magazijnen kunnen deze code, bestaande uit ‘good practices’, gebruiken om er zeker van te zijn dat ze aan de vele wetten en regels voldoen. De partijen die de code hebben samengesteld benadrukken dat de mens de sleutel vormt tot het ‘breken’ van de code. 

De Code Gezond en Veilig Magazijn is een initiatief van EVO en BMWT. Samen met andere brancheorganisaties, opleidingsinstellingen, adviseurs, verzekeraars en bedrijven uit de praktijk werkten zij een jaar lang aan het opstellen van de code. Het resultaat is een set van ‘good practices’ en praktische richtlijnen waarmee bedrijven een gezonde en veilige werkomgeving kunnen creëren.

'Bedrijven krijgen te veel ruimte' 
De code zou nodig zijn omdat bedrijven met magazijnen er nog altijd moeite mee hebben om een veilige werkomgeving te creëren. Wetten zoals de Arbowet stellen een aantal eisen aan de veiligheid in magazijnen. Toch mogen bedrijven zelf weten hoe ze aan deze eisen voldoen. Dat zorgt volgens EVO en BMWT voor de nodige onduidelijkheid. Zo worden bedrijven niet geadviseerd in wat ze kunnen doen om aanrijden tussen heftrucks en voetgangers te voorkomen en wordt hen ook niet verteld hoe ze gevaarlijke situaties rondom laaddocks kunnen vermijden. 

Lees ook: Manager cruciaal voor veilig magazijn

Mens speelt sleutelrol 
De betrokken partijen benadrukken dat de mens een sleutelrol speelt bij veiligheid in het magazijn. “Dat klinkt voor de hand liggend, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Veel bedrijven investeren in technische hulpmiddelen, maar die hebben geen zin als de mensen op de vloer ze toch niet gebruiken. Ook met een veilige heftruck is het immers mogelijk om onveilig te rijden. Mensen zullen kortom hun gedrag moeten aanpassen”, stelt BLOM Opleidingen, dat ook meewerkte aan de totstandkoming van de code, in een persbericht. 

Drie pijlers: mens, techniek en organisatie 
De Code Gezond en Veilig Magazijn is daarom gebaseerd op drie pijlers: mens, techniek en organisatie. Dat betekent dat zaken zoals cultuur, communicatie en ook opleiding een doorslaggevende rol spelen. Het ondertekenen van de code door zowel werkgevers als werknemers draagt volgens de partijen eveneens bij aan de borging van het veiligheidsbeleid.

Beginnen met feedback
De Code Gezond en Veilig Magazijn wordt officieel gelanceerd op dinsdag 13 september tijdens het congres ‘Trends in Warehousing’. Aan leidinggevenden die nu alvast een start willen maken, adviseren de partijen dat zij beginnen met het verbeteren van de communicatie met medewerkers. “Denk aan evaluatiegesprekken, maar ook aan het geven feedback tijdens een rondgang door het magazijn. En feedback geven betekent niet alleen kritiek leveren, maar ook complimenten uitdelen en goed gedrag belonen”, luidt het persbericht.

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren