Centrale datapool voor modesector van start

Logistiekprofs op 13 June 2018

GS1 Fashion Base is officieel van start in Nederland. Tien moderetailers en -leveranciers gaan de komende maanden aan de slag met het dataplatform, waarmee het uitwisselen van data eenvoudiger moet worden, en er meer inzicht ontstaat in de logistieke en verkoopketen.

De eerste partijen die GS1 Fashion Base gaan gebruiken zijn Bestseller, Dobotex, Euretco, Just Brands, Micro Fashion, PVH, Suitable, Van Tilburg Mode en Sport, Van Winkel Fashion en Wehkamp. Zij gaan de komende tijd afspraken maken over welke artikelgegevens deelnemende partijen willen uitwisselen en welke manier van uitwisselen daarbij de voorkeur geniet. GS1 Fashion Base fungeert hierbij als dataplatform voor het delen van artikelinformatie tussen leverancier en retailer. 

Eenvoudig delen van artikeldata in mode

Door sneller wisselende collecties, kleinere aantallen, het vaker bevoorraden en het online kanaal, zou de modesector staan te springen om een eenvoudige oplossing voor het delen van data, “Als er één sector bekend staat om zijn snelle aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid, dan is het wel die van de mode. Dit betekent een vraaggestuurde keten en dat is per definitie een data-gestuurde keten”, stelde GS1 Nederland eerder

De GS1 Fashion Base moet hier een antwoord op bieden. Het wordt volgens GS1 Nederland dé centrale datapool voor de modesector voor het uitwisselen van artikelstamdata en verrijkte productdata ter ondersteuning van e-commerce en omnichannel businessmodellen. Naast productinformatie wordt het mogelijk foto’s en rich content tussen ketenpartners te delen.

‘De behoefte is er’

“Dat er zoveel bedrijven willen meedoen en meehelpen om de datapool geschikt te maken voor de sector toont aan dat de behoefte er is”, verklaart Sebastiaan van Zundert, projectmanager mode van GS1 Nederland. “De sector kent vele kleinere zelfstandige winkeliers en ook daarvoor moet de datapool gemakkelijk te gebruiken zijn. Daarom zijn er verschillende manieren waarop leveranciers en retailers artikeldata kunnen aanleveren of ontsluiten. Dus ook bedrijven die over weinig automatiseringstools beschikken, krijgen eenvoudig toegang om artikeldata te delen met ketenpartijen.”

Sectorbrede implementatie GS1 Fashion Base

Het doel van GS1 Nederland, Icecat, Inretail, Modint en de bedrijven die nu als eerste gaan testen is het realiseren van een werkend ‘Proof Of Concept’ zodat eind 2018 de datapool voor de mode beschikbaar is voor een sectorbrede implementatie.