'Capaciteitsprobleem in goederenvervoer'
01.05.2017 | Branchenieuws

'Capaciteitsprobleem in goederenvervoer'

De geplande overheidsinvesteringen zijn niet voldoende om het goederenvervoer na 2030 goed te laten doorstromen. Volgens de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontstaan er met name op de corridor naar Duitsland veel potentiële knelpunten.

De druk op het goederenvervoer wordt veroorzaakt door bevolkings- en economische groei. Maar ook als de economie niet hard groeit, blijft het verkeer toenemen. Volgens de analyse kan een deel van de mobiliteit worden opgevangen door het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de regionale investeringen. Dit programma loopt tot 2030. Om na die periode niet vast te lopen, moet volgens het ministerie ‘breed worden gekeken naar zowel infrastructurele als niet-infrastructurele maatregelen, bijvoorbeeld innovatie en Beter Benutten’. De knelpunten zouden vooral ontstaan op de corridor naar Duitsland, bij het vervoer op de weg, water en spoor. Bij weg- en spoorvervoer is sprake van een potentieel vervoerknelpunt. Op het water is geen sprake van een capaciteitsprobleem, maar door bodemerosie bij laag water ontstaan er mogeijk beperkingen in de vaardiepte.

Ook het personenvervoer ontstaat volgens de analyse een capaciteitsprobleem. Terwijl in landelijke gebieden de mobiliteit juist afneemt, neemt het vervoer tussen de grote steden juist toe. Vooral in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven doen zich grote opgaven voor. Het ministerie noemt het daarnaast een uitdaging om in de landelijke gebieden de vervoersvoorzieningen in stand te houden. “In de krimpgebieden is in een aantal gevallen sprake van een daling van de mobiliteit. In deze gebieden zijn andere opgaven, zoals het op een betaalbare wijze bereikbaar houden van voorzieningen”, aldus de analyse.  

Download hier de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse. 
Redactie LogistiekProfs

Plaats een reactie (0)

Reageren