Cao-onderhandelingen opgeschort door coronacrisis

Logistiekprofs op 6 april 2020 | 1 minuut leestijd

De cao-onderhandelingen voor het beroepsgoederenvervoer zijn door de coronacrisis tijdelijk gepauzeerd. In een spoedoverleg besloten werkgevers- en werknemersorganisaties dat de aandacht voorlopig moet liggen op het doorstaan van de crisis. 

Het besluit houdt in dat de huidige cao met de daarin genoemde loonschalen en regelingen blijft gelden totdat dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Tot die nieuwe afspraken kan pas worden gekomen wanneer duidelijk is met welke maatregelen het kabinet komt om bedrijven en bedrijfstakken in deze tijd te ondersteunen, aldus evofenedex. Onbekend is nog wanneer de onderhandelingen worden hervat. 

Werkgevers- en werknemersorganisaties als Transport en Logistiek Nederland (TLN), FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex zeggen de aandacht momenteel te richten op het aanreiken van handvatten aan bedrijven om de crisis te doorstaan. Bijvoorbeeld met het mobiliteitscentrum van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Via deze tool kunnen bedrijven personeel en materiaal collegiaal in- en uitlenen. Andere initiatieven om ondernemers te ondersteunen zijn nog in ontwikkeling. 

Gerelateerde artikelen