Binnenvaart hard getroffen door coronacrisis

Logistiekprofs op 18 juni 2020 | 3 minuten leestijd

Bedrijven in de binnenvaart beschouwen 2020 als een verloren jaar. Door de coronacrisis is het goederenvervoer over water fors afgenomen. Echt herstel wordt pas in 2021 weer verwacht. 

Dat blijkt uit een rondgang langs 25 Nederlandse binnenvaartverladers in april en mei, in opdracht van de Topsector Logistiek. De binnenvaart verloor al terrein in het vervoer van minerale brandstoffen, maar door de coronacrisis is dit veel erger geworden. Het hardst getroffen zijn de automotive industrie, de energiesector, olie- en gasindustrie, de voedingsmiddelenindustrie (zakelijke markt), de textielindustrie en de retailsector. Minder hard getroffen is de bouwsector, met name de grond, weg en waterbouw (GWW). Met uitzondering van tankopslagbedrijven zijn er geen andere sectoren, gelieerd aan de binnenvaart, die hebben geprofiteerd.

Inspelen op de gevolgen

Toch zijn de geïnterviewde bedrijven voorzichtig positief over het verloop van de coronacrisis. De gevolgen op de korte termijn zijn ingrijpend, maar noodzakelijke leveringen gaan gewoon door en kunnen blijven plaatsvinden. Verladers en vervoerders proberen in te spelen op de gevolgen van de coronacrisis. De nieuwbouworder portefeuille bij scheepswerven is vrijwel geheel opgedroogd en begin dit jaar is afscheid genomen van een deel van de flexibele schil van binnenvaartondernemers. De grootste zorg bij verladers is het ontbreken van een duidelijk perspectief op het verdere verloop van de lockdown en de economische gevolgen. De verladers hebben ook moeite met de verschillen per land, waardoor leveringen niet goed op elkaar aansluiten. 

Herstel blijft uit in 2020

Echt herstel treedt pas vanaf 2021 weer op, stellen de bedrijven. Voor het voortbestaan van het bedrijf lijken de respondenten niet te vrezen. “Het wordt uiteindelijk weer business as usual”, zo is de verwachting. 

Extra focus op duurzaamheid en digitalisering

De verladers hebben ook lering getrokken uit de lockdown: dat het goed mogelijk is meer thuis op afstand te werken en dat reizen en vliegen minder noodzakelijk zijn. Verladers hopen dat de coronacrisis aanleiding vormt voor een push aan de energietransitie en de digitalisering van het transport. Veel duurzaamheidsprojecten liggen nu even stil, maar de wens om juist tijdens deze crisis te investeren in de economie wordt breed gedeeld. Verder is er grote behoefte aan wetgeving die digitale uitwisseling van vervoersdocumenten rechtsgeldig maakt, waar nu nog fysieke overdracht plaatsvindt.

Gerelateerde artikelen