Balans op alle logistieke afdelingen

Frits de wind op 7 maart 2016 | 4 minuten leestijd

Als zaken uit balans raken kan dat vervelende consequenties hebben. Voor de een kan het vervelender zijn dan voor de ander. Voor de circusartiest hoog in de tent kan uit balans raken zelfs levensbedreigend zijn. Zo’n vaart zal het in de logistiek niet lopen, maar we kunnen er wel veel profijt van hebben als zaken in balans zijn.

Raakvlakken
Het leuke en interessante aan logistiek is, dat het raakvlakken heeft met een groot aantal andere vakgebieden. Dat is de reden dat een goede bedrijfsvoering uit logistiek oogpunt ook met balans te maken heeft.

Zo leiden wijzigingen in logistieke concepten ook vrijwel altijd tot wijzigingen in andere deelgebieden.

Een goed voorbeeld is een productiebedrijf waar ik laatst kwam om ondersteuning te bieden bij een verandering. Als in de productie de seriegrootte wordt verkleind als gevolg van verkorte omsteltijden, heeft dat consequenties voor de logistiek. Immers de (interne) transportverpakkingen moeten kleiner worden. In zo’n geval kan de afdeling Inkoop via de leverancier wellicht iets regelen, zodat er in het magazijn niet omgepakt hoeft te worden. Als er uiteindelijk in andere verpakkingen wordt geleverd, kan dat vervolgens weer consequenties hebben voor opslagmethoden en transportmiddelen voor intern gebruik. Misschien kan of moet de lay-out van de fabriek worden herzien omdat er kleinere hoeveelheden rondom de machines staan. er is dan minder ruimte vereist.

Besparingen in plaats van kosten
Voor je het weet, komen er opeens besparingsmogelijkheden in zicht, want die geplande uitbreiding is misschien niet meer nodig nu er efficiënter met ruimte wordt omgesprongen!

Andere werkmethodes kunnen er wel toe leiden dat er nieuwe werkinstructies benodigd zijn. Als de bestaande werkinstructies worden herzien, kan ineens blijken dat er in de loop van de jaren aardig wat afwijkingen zijn ontstaan tussen de dagelijkse gang van zaken en hoe wij het eigenlijk hadden ontworpen en gepland.

Aansturing en opvolging
Met de nieuwe werkinstructies kan ook een nieuwe manier van aansturen en opvolgen worden geïntroduceerd. Hoe borgen wij dat er werkelijk wordt gewerkt zoals beschreven in de instructies? Opeens blijkt de productie te verlopen met minder (ver-)storingen, en zijn er minder uren en/of minder materiaal nodig om een vergelijkbare hoeveelheid producten te produceren. Ook hier verschijnen opeens besparingsmogelijkheden en komt een ander raakvlak van logistiek naar voren: kostprijzen  moeten misschien worden herzien.

Van het een komt het ander
Als we bovenbeschreven verbeteringen in gang zetten, lijkt er geen einde aan te komen en dat is ook zo. We hebben immers de (opwaartse) spiraal gevonden van continu verbeteren. Daarbij lijkt het wel of ‘alles op zijn plaats valt’ en diverse processen met elkaar in balans komen.

Externe hulp kan daarbij handig zijn, maar een heleboel kan ook door eigen mensen worden gerealiseerd en wat eerst een beeld van extra kosten opriep, blijkt, als er een goed plan aan ten grondslag ligt, tot belangrijke besparingen te leiden.

Frits de Wind – logistiek adviseur 

Blijf altijd op de hoogte

Meld uzelf nu aan voor de LogistiekProfs nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.