Airbnb voor warehousing in Nederland van start

Logistiekprofs op 2 October 2017

Stockspots, de Airbnb voor warehousecapaciteit, is sinds vandaag officieel online. Met 450.000 vierkante meter warehouseruimte op meer dan zestig locaties is Stockspots naar eigen zeggen nu al de grootste aanbieder van Nederland. 

Stockspots.eu brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit samen. Veel verladers met eigen opslag zouden worstelen met het vraagstuk of men voor de toekomstige vraag extra warehouse capaciteit moet huren of bouwen. Omdat de vraag gedurende het jaar sterk fluctueert, is uitbreiding niet voor iedere verlader aantrekkelijk. Stockspots biedt de mogelijkheid om tijdelijk ruimte en dienstverlening in te kopen totdat de extra capaciteitsbehoefte meer inzichtelijk is. “De verlader betaalt alleen voor wat hij gebruikt en heeft geen lege meters in zijn magazijn waarvoor geen financiële dekking is”, luidt een persbericht van Stockspots. 

Lees ook: ‘Met flexibele warehousing kom je dichterbij de eindbestemming’
Wat kan de logistiek met de deeleconomie? 7 voorbeelden

De oprichters stellen dat in Nederland 10 tot 20 procent van de lading beschikbaar is voor handling en tijdelijke opslag. Door beschikbare warehousecapaciteit van alle leveranciers op één platform beschikbaar te stellen, kan iedereen met voorraad snel een passende oplossing van warehouse vraagstukken vinden. Daarbij gaat het niet alleen om oppervlakte, maar ook om aanvullende diensten, zoals materieel en personeel. “Een verlader geeft aan hoeveel er opgeslagen moet worden waar en wanneer, Stockspots regelt de rest”, aldus Stockspots. Het bedrijf geldt als aanspreekpunt voor de contracten, issues en administratieve afhandeling.  

Seizoenspieken

Volgens mede-oprichter Remko Been liggen veel businesscases voor het oprapen met Stockspots.eu. “We zien nu al dat er een enorm potentieel ligt voor bijvoorbeeld groothandels om goederen tijdens de seizoenpieken flexibel op te slaan op elke gewenste locatie. Vanuit de markt wordt hier enthousiast op gereageerd en verschillende verladers en dienstverleners hebben al ruimte beschikbaar gesteld.”

Verduurzaming 

Mede-oprichter Coen de Lange, ziet ook de verduurzaming van de warehousemarkt als groeipotentieel. “Door voorraden dichter bij de klant neer te leggen, bespaar je kilometers. Ook kan er door een betere bezettingsgraad van bestaande warehouseruimte de vraag naar nieuwe warehousemeters in Nederland worden beperkt zo is ook dit een besparing zowel voor het milieu als financiën.” Al eerder maakte de Topsector Logistiek bekend dit initiatief te ondersteunen in het kader van verduurzamen door horizontale samenwerking.

Onder andere Kennis Transport, Mepavex, Sanders Fritom, Koopman, Neele Vat, Ewals en Kloosterboer maken al gebruik van het platform. Eind dit jaar wil Stockspots.eu minimaal 150 warehouselocaties aangesloten hebben, in zowel binnen- als buitenland. 

Redactie LogistiekProfs