Air Cargo Netherlands en BigMile werken samen aan CO2-reductie in luchtvracht

Logistiekprofs op 26 februari 2024 | 3 minuten leestijd

Air Cargo Netherlands (ACN), brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland, en softwareleverancier BigMile gaan samenwerken om leden van ACN te ondersteunen bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. ‘Het doel is niet alleen bewustwording te creëren, maar ook om gezamenlijk onze leden te mobiliseren voor concrete CO2-reductiemaatregelen’, zegt ACN-directeur Maarten van As.

Het bedrijfsleven staat voor de opgave om de komende jaren te verduurzamen. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot met 30 procent zijn gereduceerd, met als einddoel om per 2050 klimaatneutrale logistieke ketens te hebben. Dit geldt ook voor de luchtvaart, dat wereldwijd verantwoordelijk is voor twee procent van alle CO2-emissies. “Waar luchtvaart voorheen stond voor vooruitgang en moderne tijden, spelen in de discussies die nu worden gevoerd ook het milieu en overlast voor de omgeving een belangrijke rol. De luchtvrachtindustrie zal dus ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en ambitie moeten tonen met betrekking tot het verkleinen van de CO2-footprint”, zegt Maarten van As, die in zijn functie als directeur van ACN opkomt voor de belangen van de luchtvracht.

Bedrijven ondersteunen

Als brancheorganisatie heeft ACN daarom samen met circa twintig toonaangevende transportorganisaties en kennisinstellingen het duurzaamheidsplan Slim en Duurzaam ondertekend in 2018. Het doel van dit gezamenlijke actieplan is om de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 terug te brengen tot het niveau van 2005. ACN wil daarbij een platform bieden waar partijen de kennis die ze daarbinnen opdoen kunnen uitwisselen en zo van elkaar kunnen leren. Van As: “We vinden het belangrijk dat luchtvrachtondernemers toegang hebben tot de juiste informatie en hulp krijgen bij het verduurzamen van hun logistieke processen.”

Samenwerking BigMile

Om leden van ACN te helpen hun CO2-uitstoot in de luchtvrachtketen in beeld te krijgen, is het een samenwerking aangegaan met BigMile, waar in eerste instantie vooral luchtvrachtexpediteurs en -transporteurs profijt van hebben. Zij kunnen nu tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de CO2-software van BigMile.

Dit SaaS-platform voor het calculeren, rapporteren en communiceren van CO2-uitstoot, geeft gebruikers niet alleen inzicht in de eigen CO2-uitstoot van hun vervoerslogistieke activiteiten, maar ook in die van ketenpartners. “BigMile biedt gebruikers met een laagdrempelig en toegankelijk calculatie- en rapportage platform gedetailleerd inzicht om de meest effectieve manieren van CO2-reductie te identificeren. Deze innovatieve aanpak past naadloos bij de duurzaamheidsdoelen van ACN voor de luchtvrachtketen”, licht Van As toe. “Dat maakt dat we in BigMile een waardevolle samenwerkingspartner zien, een tool die waarde toevoegt voor zowel grote ondernemingen als mkb-bedrijven.” Jan Pronk, managing director van BigMile licht verder toe: “Veel bedrijven in luchtvrachtsector worden binnenkort rapportageplichtig of zijn het al. Zij kunnen BigMile gebruiken om te voldoen aan die verplichting. Ze kunnen via ons platform gemakkelijk en veilig CO2-data delen in de keten en hierover rapporteren. Daarnaast geven de uitkomsten van de calculaties inzichten die ze kunnen gebruiken voor het verlagen van de first en last mile CO2-uitstoot.”

Gerelateerde artikelen