ABN Amro: 'Stikstofuitspraak raakt ook logistiek'
Transport & Distributie 31.10.2019 | Branchenieuws

ABN Amro: 'Stikstofuitspraak raakt ook logistiek'

Verschillende sectoren gaan de komende maanden hinder ondervinden van de stikstofuitspraak. Naast de agrarische sector, worden ook de bouw, de industrie en de logistiek getroffen. ABN Amro voorziet een rem op de groei van logistieke bedrijven.  

In de publicatie 'Stikstof waait breed uit over sectoren' analyseert ABN Amro de gevolgen per sector. Veelbesproken zijn de gevolgen voor de agrarische sector, maar ook de sectoren bouw en vastgoed kampen met acute problemen. Omdat er geen of nauwelijks bouwvergunningen worden afgegeven, komen projecten tot stilstand. Bouw- en vastgoedbedrijven lopen daardoor het risico failliet te gaan, aldus de bank. 

Gevolgen voor logistiek

Dit heeft gevolgen voor bedrijven in transport & logistiek. De sector levert aan zowel de bouw-, als de agrarische sector en kan te maken krijgen met een afname van de vraag naar transport van bouwmaterialen of vee. Zo zijn bouwmaterialen goed voor 40 procent van het vrachtvolume in de binnenvaart. Dit heeft invloed op de volumes en tarieven in de hele transportsector. 

Bouw distributiecentra

Ook de afgifte van bouwvergunningen voor distributiecentra loopt gevaar. Distributiecentra zorgen meestal indirect voor extra stikstofuitstoot, omdat een nieuwe vestiging bijvoorbeeld extra verkeersbewegingen oplevert. Dit kan een rem vormen op de groei van logistieke bedrijven.

Situatie biedt ook kansen

Voor sommige ondernemers biedt de stikstofuitspraak juist kansen, besluit ABN Amro. Dit geldt vooral voor bedrijven en sectoren die inzetten op duurzame producten en diensten. Producenten en verhuurders van elektrisch bouwmaterieel en transportmiddelen kunnen meer vraag naar hun producten verwachten. De vraag naar modulaire bouw kan toenemen, evenals de vraag naar consultants die ecologisch advies geven. Ook IT-toepassingen die helpen om de stikstofuitstoot in kaart te brengen zullen in trek zijn. 


Plaats een reactie (0)

Reageren