Aanpassingsvermogen cruciaal voor supply chains

Hans groen op 18 February 2019

De natuur leert het ons al: in snel veranderende omstandigheden is het vermogen tot aanpassing cruciaal. Of het nu gaat om klimaatverandering, kunstmatige intelligentie of toenemend consumentenbewustzijn.

Rimpeleffecten

Door de wijzigingen in handelstructuren en wijzigende machtsverhoudingen op de wereldmarkt, worden tarieven en overeenkomsten opnieuw onderhandeld. De bevoorradingsketens komen onder druk te staan als gevolg van klimaatverandering. Deze effecten zullen als een rimpel door de supply chains heen gaan. Dit kan leiden tot verlamming van supply chains.

Het ontwerpen van supply chains met de mogelijkheid om snel te kunnen aanpassen om natuurrampen te omzeilen of snel opnieuw te configureren bij verschuivingen in kosten of materiaalbeschikbaarheid als gevolg van gewijzigde tarieven, is dan van cruciaal belang geworden voor het handhaven van hoge serviceniveaus.

Dat vereist bijvoorbeeld slimme en intelligente inkoopsystemen die voortdurend het risico beoordelen voor de levering van kritieke goederen.

Digitalisering

Kunstmatige intelligentie vordert maar beperkt, al wordt dat vooral veroorzaakt door de onbekendheid met mogelijke toepassingen. Artificial Intelligence (AI) is nog zijn tienerjaren maar zal snel volwassen worden. Uit onderzoek van Forrester blijkt dat 55 procent van de organisaties vóór eind 2019 in AI wil investeren. Het zal niet lang duren voor er vooruitgang wordt geboekt en er een betere integratie gerealiseerd wordt met inkoopplatformen. Dergelijke ontwikkelingen zullen helpen bij het voldoen aan de behoeften van klanten, real-time efficiëntie creëren, gegevensnetwerken vastleggen en verbeteringsplannen beheren.

Het gebruikt van AI met slimme inkoopplatforms zal inkopers beter inzicht geven en betere leveranciersevaluatie mogelijk maken. Het zal helpen bij bestellingen, factuurverwerking en snel toegang tot informatie op wereldschaal. Ook zal informatie vanuit IoT geintegreerd kunnen worden.

Digitale vrachtplatforms die online marktplaatsen creëren zullen een steeds groter belang krijgen zodat er snel en efficiënt met carriers verbonden kan worden. Het ondersteunt bij het stroomlijnen van processen en daarmee verlagen van kosten, risico’s en mogelijke opties beter beschikbaar te stellen op de markt.

Opmars van robots

De verwachting is dat robottechnologie in 2019 een kantelpunt zal bereiken. De technische mogelijkheden en verbeterde koppeling met software systemen bieden volop kans om processen zoals orderpicking te robotiseren. Initieel zullen robots de magazijnmedewerkers aanvullen, maar de definitieve switch zal niet lang op zich wachten.

Onderzoeksbureau Gartner stelt dat tegen 2023 meer dan 30 procent van de magazijnmedewerkers wordt ‘aangevuld’ door collaborative robots. Mensen kunnen zich dan meer richten op die zaken waar ze goed in zijn: complexe leveringen, retourverwerking en direct contact houden met klanten en leveranciers.

Ethiek en transparantie

Toepassing van AI en robotisering vraagt dat bedrijven meer gaan nadenken over zaken als ethiek en transparantie in de beslissingen die zij nemen. Denk aan privacygevoelige beslissingen, het overnemen van banen door robots zal de maatschappelijke discussie flink aanwakkeren met alle risico van dien voor bedrijven.

Maar ook op het gebied van duurzaamheid is het belangrijk dat bedrijven stappen nemen om hun supply chains te beschermen. Niets doen is een doodlopende weg omdat beschikbaarheid van grondstoffen snel afneemt, supply chains verstoord zullen worden door klimaateffecten en de publieke en politieke opvatting over aansturen op duurzaamheid. Bedrijven die achterblijven kunnen geconfronteerd worden met strakke wetgeving en in het ergste geval consumentenboycots. De noodzaak tot snel aanpassen is vandaag nog belangrijker dan ooit te voren.