600 miljoen euro voor betere doorstroming verkeer
14.10.2016 | Branchenieuws

600 miljoen euro voor betere doorstroming verkeer

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) investeert 600 miljoen euro in infrastructuur. 400 miljoen euro gaat naar een betere bereikbaarheid van de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. Met het geld moeten reizigers in de belangrijke economische regio's sneller op de plek van bestemming komen. De overige 200 miljoen euro is bedoeld om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren. 

Dat meldt de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de ontwerpbegroting voor 2017 is het Infrastructuurfonds verlengd tot en met 2030. Minister Schultz heeft daardoor, los van extra geld voor beheer en onderhoud,  deze kabinetsperiode ruim 700 miljoen extra beschikbaar voor nieuwe investeringen. De minister kiest er voor dit geld in te zetten in economisch belangrijke gebieden. Met aanvullende investeringen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag en op de goederencorridor tussen Rotterdam en Duitsland verwacht het kabinet knelpunten te kunnen oplossen en de internationale concurrentiepositie te versterken.  

Lees ook: Vervoerspartijen vragen kabinet om investeringen infrastructuur

Betere doorstroming verkeer

De regio's komen voor de aanpak van de knelpunten met een pakket aan maatregelen, wat zal bestaan uit kleinere 'slimme' maatregelen en uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Naast de nieuwe programma’s voor Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en de goederencorridor oost loopt er een onderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zuid-Nederland en wordt door Rijk en regio voor de komende jaren de inhoud van een programma voor de regio Utrecht in kaart gebracht.

Verbeteren verkeersveiligheid

De minister kondigt ook aan dat ze 50 miljoen euro reserveert voor de verbreding van de A4 ter hoogte van Leiden. Er loopt voorbereidend onderzoek voor de verbreding van de hoofdrijbaan naar drie stroken. Verder wordt er 30 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid op de snelwegen verder te verbeteren. Dat wordt vooral besteed aan het veiliger maken van de bermen, aangezien er veel ernstige eenzijdige ongevallen plaatsvinden. 

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren