5 voordelen van een slimme supply chain met een digital twin

Logistiekprofs op 10 juni 2024 | 5 minuten leestijd

Een digital twin is een digitale weergave van een fysiek object, een proces of een processysteem, gebaseerd op real-time data. In de context van logistiek is de digital twin een virtuele weergave van een echte supply chain. Dit maakt het een uitgebreide datagedreven optimalisatie mogelijk van alle stadia van waardecreatie. Tobias Wölk, productmanager automatiseringstechniek en actieve componenten bij reichelt elektronik zet hier vijf voordelen op een rij. 

1. Real-time monitoring 

Een belangrijk voordeel van een slimme supply chain is het real-time kunnen monitoren van de status van producten, voorraadniveaus en transportmiddelen. ”Met behulp van sensoren, transponders en QR-codes in combinatie met NFC-tags kunnen alle logistieke processen in één model worden bewaakt en gecombineerd”, legt Tobias Wölk uit.  

In kleine magazijnen of logistieke centra is nog wel mogelijk om fouten handmatig op te sporen en te corrigeren. Maar in grote en complexe magazijnen gaat dit al snel de capaciteiten van de medewerkers te boven. Zo heeft DHL een digitale tweeling gemaakt van zijn voedselverwerkingsmagazijn in Zuidoost-Azië. Het AI-ondersteunde systeem heeft meer dan 120.000 opslageenheden in meer dan 2.500 faciliteiten. Alle inkomende en uitgaande goederen worden geregistreerd door camera’s en sensoren en deze gegevens worden in real-time in de digitale tweeling ingevoerd.

Het is eenvoudig om op elk moment te controleren wat voor soort goederen zich in het magazijn bevinden en waar ruimte is voor nieuwe goederen. Dit zorgt ervoor dat voedsel dat gemakkelijk bederft, binnen 30 minuten naar een geschikte opslaglocatie wordt vervoerd. Deze geautomatiseerde processen maken het werk van het managementpersoneel veel gemakkelijker en verbeteren de kwaliteit, omdat er minder goederen bederven door onjuiste opslag of lange wachttijden.   

2. Voorraadbeheer 

Real-time monitoring helpt ook om te allen tijde de voorraadniveaus in de gaten te houden. Dit nauwkeurigere voorraadbeheer voorkomt overbevoorrading of knelpunten. Geïntegreerde systemen kunnen ook automatisch voorraadniveaus bijwerken wanneer producten het magazijn binnenkomen of verlaten. Dit minimaliseert handmatige interventie en vermindert menselijke fouten die kunnen optreden tijdens voorraadbeheer. ”Supply chain managers kunnen zo efficiënter te werk gaan en snel reageren op voorraadproblemen. Bijvoorbeeld met geautomatiseerde waarschuwingen zodra de voorraad van een bepaald product onder een vooraf gedefinieerde drempel komt”, adviseert Tobias Wölk.  

Slimme oplossingen maken ook een geïntegreerd leveranciersbeheer mogelijk. Dit stelt bedrijven niet alleen in staat om producten nauwkeurig in hun eigen magazijn te lokaliseren, maar ook om bestelde goederen gedurende het hele transportproces in de gaten te houden. Op deze manier zijn supply chain managers niet alleen in staat om hun exacte locatie te bepalen, maar ook in te schatten wanneer ze zullen aankomen.   

3. Proactieve probleemoplossing en betere prognoses 

Alle gegevens die in het kader van de monitoring en optimalisatie worden verzameld, kunnen ook worden geëvalueerd om de procesoptimalisatie op middellange en lange termijn te ondersteunen. Het doel is om oplossingen en veranderingen voor verbeteringen te vinden door patronen in de dagelijkse bedrijfsvoering te herkennen. Dankzij artificiële intelligentie en machine learning kunnen de enorme hoeveelheden data automatisch geanalyseerd worden. Ze helpen problemen te voorspellen en zelfs proactief oplossingen voor te stellen.  

Een uitdaging voor bedrijven is echter nog steeds om de geautomatiseerde systemen te ‘voeden’ met voldoende en hoogwaardige gegevens. Zodra bedrijven processen implementeren om gegevens automatisch door te geven van monitoring- naar analysesystemen, kunnen niet alleen korte termijnopties voor actie worden gegarandeerd, maar kunnen ook vooruitziende optimalisaties plaatsvinden. Afhankelijk van de economische situatie kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de drempelwaarden voor bepaalde kritische componenten aan te passen.  

4. Meer transparantie 

Constante monitoring zorgt voor meer transparantie. In de EU zijn leveranciers verplicht om hun klanten informatie te verstrekken over leveringsdata. Hoe preciezer inzicht ze hebben in de status van bepaalde goederen, hoe gemakkelijker het voor hen is om aan deze eis te voldoen en klanten exacte leverdata te geven.  

Als leveranciers een overzicht krijgen van hun logistieke processen, kunnen ze ook de bijbehorende kosten beter berekenen. Het is meestal moeilijk om de kosten van een supply chain in zijn geheel te bepalen. De gebruikelijke logistieke kosten, die worden geregistreerd met behulp van traditionele kostenplaatsboekhouding, komen meestal niet exact overeen met de werkelijke totale kosten van de supply chain. Een nauwkeurigere identificatie van potentiële besparingen in de toeleveringsketen wordt gemakkelijker gemaakt als de kosten op een transparantere en minder algemene manier worden bepaald. Door gebruik te maken van supply chain monitoring kunnen bedrijven hun datasituatie verbeteren en zo hun kosten transparanter rapporteren.  

5. Duurzaamheid

Last but not least draagt het optimaliseren van de supply chain ook bij aan een beter milieu. Door routes te optimaliseren en middelen efficiënter te gebruiken, besparen bedrijven niet alleen geld, ze verminderen ook automatisch hun CO2-uitstoot. Bovendien kunnen AI-ondersteunde tools specifieke suggesties doen voor het verminderen van afval, CO2-uitstoot en duurzamere bedrijfsvoering door alle operationeel relevante gegevens te analyseren.

Gerelateerde artikelen