’45-plussers in de logistiek moeten een boost krijgen’

Logistiekprofs op 8 November 2016

Logistieke organisaties kunnen meer doen met het talent van oudere werknemers. Dat is de gedachte achter het programma Boost van het Limburgse Via Academy. Het programma, dat deze maand start, moet 45 plussers in de logistiek beter bewust maken van hun kwaliteiten en hun vaardigheden verder ontwikkelen.

Het traject duurt twaalf maanden en bevat trainingen op het gebied van zelfinzicht, effectief beïnvloeden, omgaan met veranderingen, coachen van verschillende generaties en innovatief denken. Aan het einde van de opleiding presenteren de kandidaten hun eindopdracht.

Het traject richt zich daarnaast op de samenwerking met jongere collega’s. Via Academy is ervan overtuigd dat verschillende generaties juist een positieve weerslag kunnen hebben op een bedrijf, mits zij daarvoor de juiste tools krijgen.

Boost wordt ondersteund door de Europese Unie door middel van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Zij stellen geld beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid Nederlandse economie. Deelnemers betalen 1500 euro voor het programma.

Redactie LogistiekProfs