iSHARE

Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen uit de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met dit afsprakenstelsel is het vanaf 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen.