Zeven vragen (en antwoorden) over heftruckkeuringen

Zeven vragen (en antwoorden) over heftruckkeuringen

Bedrijven laten hun heftrucks steeds vaker keuren. Toch zien we nog altijd veel heftrucks zonder keuringssticker rondrijden wanneer wij namens BLOM Opleidingen een bedrijf bezoeken. Een chauffeurstraining op die trucks is voor ons uitgesloten. Daarom antwoord op zeven vragen over heftruckkeuringen.

Het aantal veiligheidskeuringen in magazijnen is afgelopen jaar met ruim 8 procent gestegen. Er werden in totaal 261.500 keuringen uitgevoerd, zo meldde keuringsinstituut BMWT vorige week. Deze cijfers hebben niet alleen betrekking op heftrucks, maar ook op magazijnstellingen en hijswerktuigen.

Dat is in principe goed nieuws. Bedrijven hebben veilig werkmateriaal steeds hoger in het vaandel staan, zo meent directeur Jan Hommes van BMWT. Toch zijn er in Nederland nog altijd veel bedrijven die hun logistiek materieel niet jaarlijks laten keuren. Wanneer wij op locatie een heftruckopleiding verzorgen, treffen wij regelmatig heftrucks aan zonder keuringssticker. Dat is voor BLOM Opleidingen reden om de opleiding te staken.  

Is een keuringssticker wettelijk verplicht?
Nee, maar in de Arbowet staat wel dat arbeidsmiddelen zoals heftrucks periodiek moet worden gekeurd. De Arbowet beschrijft niet hoe die keuring er precies uit moet zien en hoe bedrijven moeten aantonen dat hun trucks gekeurd zijn. Het beste bewijs is een keuringssticker van een erkende keuringsinstantie zoals BMWT-keur of VA-keur. Mocht er een heftrucksongeval plaatsvinden, dan ziet de Inspectie SZW de sticker als een teken dat u zich aan de Arbowet houdt.

Hoe ziet een keuringsticker eruit?
De sticker is rond, met in het midden een jaartal en daaromheen de maanden van het jaar. Hierop is te zien tot welke maand van welk jaar de keuring geldig is. De keurmeester bevestigt de sticker nadat hij de machine heeft goedgekeurd of nadat eventuele gebreken zijn verholpen. Op een keuringsformulier noteert hij wat hij heeft gekeurd en hoe geconstateerde gebreken moeten worden opgelost.

Hoeveel kost een heftruckkeuring?
Een keuring kost geld, maar de kosten zijn te overzien. Wie de jaarlijkse keuring combineert met een reguliere onderhoudsbeurt - net als bij APK-keuringen van auto’s vaak gebeurt - is maar weinig extra geld kwijt. Bij een onderhoudsbeurt komen de meeste keuringspunten immers al naar voren. De heftrucks staan op deze manier ook niet langer stil dan nodig.

Wie kan de keuring uitvoeren?
U kunt de heftruck meestal laten keuren door uw heftruckleverancier. De leveranciers die in Nederland een merk vertegenwoordigen zijn veelal aangesloten bij de BMWT. Andere partijen hanteren soms het VA-Keur, dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen VEBIT-keur en COM-keur. Neem daarom eerst contact op met uw heftruckleverancier en kijk anders op de websites van BMWT en VA-Keur.

Kan ik de keuring ook zelf doen?
In theorie wel, maar het is natuurlijk niet aan te raden. Een leverancier is vaak beter in staat om een oordeel over de staat van een machine te vellen. Online worden eendaagse cursussen voor keurmeester heftrucks aangeboden. Maar wat weet u na één dag daadwerkelijk van heftrucks? De leverancier kent de machine, weet met welke specificaties die is afgeleverd en kan zien in hoeverre de huidige staat daarvan afwijkt. Hij heeft ervaring met slijtage, schades en incidenten bij andere klanten en neemt allemaal mee in zijn oordeel. Het uiteindelijke doel is een veilige machine, niet het plakken van een sticker.

Moet de tractiebatterij ook worden gekeurd?
Jazeker. In de batterij vindt een chemisch proces plaats, dat alleen goed en veilig kan verlopen als het geheel van cellen, celdoppen, celverbindingen, trog, hijsogen en batterijkabels in orde is. Het keuren daarvan vereist speciale expertise. Hiervoor heeft BMWT een aparte keuringsprocedure opgesteld, waarin tractiebatterijen, laders en wisselbatterijen onder de loep worden genomen.

Wie is verantwoordelijk voor keuring van huurtrucks?
De verantwoordelijkheid voor het werken met goedgekeurde machines ligt bij de werkgever. Wanneer u een heftruck huurt mag u van uw leverancier verwachten dat de huurtrucks gekeurd zijn en blijven. Maar u blijft eindverantwoordelijk. Neem het daarom als voorwaarde op in uw huurcontract.

Tot slot: in sommige bedrijven ontbreekt niet alleen de keuringssticker, maar ook de gebruikershandleiding van heftrucks. Deze hoort volgens de wet aanwezig te zijn, maar is vaak nergens te bekennen. Hoe kan een chauffeur dan zijn truck correct leren bedienen?

Plaats een reactie (1)

Reageren
 • veilig heids kundige
  27.05.2021 - 10:28 uur | veilig heids kundige

  - Wetgeving over keuringen staan niet in de Arbowet, maar in Arbobesluit (art. 7.4a).
  - Heftrucks zijn niet expliciet benoemt in Arbowetgeving.
  - De Keuringssticker is geen bewijs dat werkgever zich aan Arbowet houdt, want je hebt nog allerlei andere arboverplichtingen (RI&E, deskundige bijstand, etc.).
  - Handleiding hoeft niet aanwezig te zijn. Moet conform art 7.11a Arbobesluit enkel in begrijpelijke vorm ter kennis gebracht worden van de betrokken werknemers.