Wijzing Wet Werk en Zekerheid: gevolgen voor de logistiek

Per 1 juli is de wet Werk en Zekerheid veranderd. Dit betekent dat de regelgeving omtrent flexwerken strenger wordt. Dat is een grote verandering voor de logistiek omdat er in de sector veel gewerkt wordt met flexibele arbeidskrachten. Denk daarbij aan feestdagen, waarbij er ineens veel extra personeel aangetrokken moet worden. BLOM opleidingen heeft op een rij gezet wat er door de wetswijziging voor logistiek werkgevers en werknemers gaat veranderen. 

 1. Contractverlenging
  Tot 1 juli 2015 was het mogelijk om een werknemer maximaal 3 contracten voor een periode van maximaal 3 jaar te geven. Wat vaak gebeurde was dat werknemers of werden ontslagen of na een periode van 3 maanden opnieuw in dienst werden genomen. Na die 3 maanden ontstond er namelijk weer een nieuwe ketenbepaling voor de arbeidsovereenkomst.  

  Per 1 juli kun je als werkgever nog steeds drie tijdelijke contracten geven aan een medewerker, maar is de periode waarin dit mogelijk is verkort naar 2 jaar. Dit betekent dat je werknemer na 2 jaar een vast contract moet geven. Ook de onderbreking van 3 maanden is verlengd. Voortaan ontstaat een nieuwe keten pas na 6 maanden. Uitzendbureaus mogen volgens cao van de nieuwe regeling afwijken tot een maximum van 6 contracten in een periode van 4 jaar.

  Uitzonderingen zijn werknemers die jonger dan 18 jaar zijn en minder dan 12 uur per week werken of BBL-overeenkomsten hebben. Deze nieuwe regeling geldt voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 worden afgesloten. Het kabinet hoopt met deze maatregel dat werknemers sneller een vast contract krijgen. 
 2. Transitievergoeding
  De kantonrechtersformule is per 1 juli 2015 niet langer van toepassing. Deze wordt vervangen door een zogenoemde transitievergoeding. De werknemer heeft hier recht op wanneer hij langer dan 24 maanden in dienst is en wanneer de contractbeëindiging of het niet verlengen van het contract op verzoek van de werkgever is. De transitievergoeding valt normaliter lager uit, maar werknemers hebben hier wel eerder recht op. De vergoeding is ook van toepassing als er een tijdelijk contract door de werkgever niet wordt verlengd
 3. Ontslagroute
  Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer (langer dan 2 jaar), zullen per 1 juli uitsluitend via een procedure bij het UWV lopen. Overige redenen voor ontslag blijven wel via de kantonrechter lopen. Het UWV streeft er naar de ontslagaanvragen binnen een periode van 4 weken af te handelen.

 4. Bedenktijd opzegging 
  Bij ontslag met wederzijds goedvinden komt er iets nieuws bij: de werknemer krijgt een bedenktijd van 2 weken. Binnen die 2 weken kan de werknemer terugkomen op de afspraken in de beëindigingsovereenkomst. Als werkgever ben je verplicht om de werknemers hierover uiterlijk binnen 2 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst schriftelijk te informeren over deze bedenktijd. Wanneer je dit niet doet, bedraagt de bedenktijd 3 weken.

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren