Water naar de zee. Nog een blog over S&OP

Het is verbazend, de hoeveelheid aandacht die er is voor S&OP (sales & operations planning) in de logistieke bladen en websites, de afgelopen, pakweg, 2 jaar. Alsof dit hét planningsniveau is, waar alles om draait. Natuurlijk is het een belangrijke planningsfunctie, maar dat zijn de andere niveaus en functies ook. Waarom dan al die aandacht? Misschien komt het wel omdat het lekker high level is, strategisch, iets met VP’s, C-level, directieniveau, het is altijd fijn om je daar als auteur en lezer mee te vereenzelvigen.En wat weten we nu, na die 1001 berichten over S&OP? Dat het echt heel belangrijk is. Dat je het moet doen. Dat het een overeenstemming is tussen productie en sales. Dat er heel dure en mooie software bestaat, waarmee je een plan kunt genereren. Of nee, wacht, het ging nu juist niet om automatisch plannen, maar om overleggen. Het moet een overeenkomst zijn. De software dient slechts ter ondersteuning.

Prima, stel je het volgende voor: het is maandagochtend, 9 uur, en je moet een S&OP gaan maken, in een spreadsheet. Waar te beginnen? Hoe definieer je een productstructuur? Aan de ene kant moet het herkenbaar zijn voor verkoop (de S kant), aan de andere kant moet het te plannen zijn (de O kant). Maken we 1 productdefinitie die we zowel voorspellen als plannen, of maken we een vertaalslag van de commerciële- naar een planning hiërarchie, die we daarna weer terugvertalen? Hoe wordt het resultaat van S&OP doorgegeven aan de onderliggende planningsniveaus, en wat wordt vervolgens weer teruggekoppeld naar ‘boven’?


Kortom, een S&OP proces en planning inrichten kan alleen in relatie tot de andere planningsfuncties in een organisatie, en dan met name het vraagmanagement (Demand Management), orderplanning (Master Production Scheduling), voorraadbeheer en inkoop. Deze omringende functies stellen eisen aan het S&OP proces, leveren er input aan, en gebruiken het resultaat. Vandaar dat ik de eenzijdige aandacht voor S&OP niet begrijp: het inrichten van een werkende planningsstructuur kan alleen door naar alle onderdelen te kijken.

Vincent Wiers - Expert Planning & Scheduling 


Plaats een reactie (1)

Reageren
  • Hendrik van Vechel
    09.03.2016 - 09:23 uur | Hendrik van Vechel

    Heel goed artikel, logistiek is heel belangrijk ook bij havens. Ik ga vaak naar de haven van Rotterdam om een kijkje te nemen. Het lijkt net of ze met die havenkranen stappen vooruit blijven maken.