Warehouses worden groter, maar minder efficiënt

Logistiekprofs op 13 July 2017

De huidige tendens naar grotere warehouses heeft zijn keerzijde. Nu de afmetingen steeds groter worden, daalt de efficiëntie op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met brancheorganisatie evofenedex naar de efficiëntie in 131 warehouses in Nederland en België. Onderzoeker Christian Kaps noemt als reden dat de schaalvoordelen bij hele grote warehouses afnemen. “Er moet dus een andere reden zijn waarom warehouse groter worden, denk aan de omvang van het assortiment of de afgesproken servicelevels.”

Dat grotere warehouses minder efficiënt zijn, strookt met waarnemingen. Als de afstanden in het warehouse steeds groter worden, gaat dat op een gegeven moment ten koste van de productiviteit. “Ook het toevoegen van steeds meer automatisering, leidt niet automatisch tot een toename van de efficiëntie”, concludeert Kaps, die op donderdag 13 juli is afgestudeerd op zijn onderzoek naar de efficiëntie in warehouses. “Een bepaald niveau van automatisering is noodzakelijk om efficiënt te zijn. Maar het blijven toevoegen van hardware en/of software vertaalt zich niet direct in betere prestaties.”

Input- en outputfactoren
De 131 deelnemende warehouses hebben cijfers verstrekt over het aantal vierkante meters, het aantal FTE’s, het aantal SKU’s en de automatiseringsgraad. Kaps noemt dat de inputfactoren. De outputfactoren bestaan uit het aantal afgehandelde orderregels, het percentage foutloze orderregels, de orderflexibiliteit en speciale processen. Op basis van al deze cijfers is de efficiëntie berekend. “Dat betekent bijvoorbeeld dat een warehouse met één medewerker en 10 orderregels per dag even efficiënt is als een warehouse met twee medewerkers en 20 orderregels per dag”, verklaart Kaps.

Natuurlijk heeft niet elk warehouse dezelfde doelstellingen voor ogen. De een streeft naar zo laag mogelijke operationele kosten, de ander streeft naar zo weinig mogelijk orderpickfouten. “Daarom heeft elk warehouse zijn eigen weegfactoren mogen toekennen aan de genoemde factoren. We hebben de prestaties van elk warehouse vergeleken met de andere warehouses met dezelfde weegfactoren, maar ook met alle andere warehouses”, aldus Kaps, die meting aanduidt met de term ‘cross-efficiency’. “De resultaten zijn vervolgens vergeleken met de opgegeven data voor 2012 om de ontwikkeling in de tijd te kunnen vaststellen.”

Vergelijking per sector
Het onderzoek laat zien dat warehouses in de sectoren consumentenproducten, techniek/industrie en farmacie het meest efficiënt zijn, terwijl warehouse in de sectoren automotive en huishoudelijke apparatuur ondermaats scoren. “Dat automotive laag scoort, komt omdat het vaak om warehouses met onderdelen gaat. Dat betreft warehouses waarin veel artikelen met een lage omloopsnelheid liggen. Ook in andere sectoren blijkt dat warehouses met onderdelen doorgaans minder efficiënt zijn”, verklaart Kaps.

Een ander opvallend resultaat is dat het geen verschil maakt of het warehouse wordt gerund door een logistiek dienstverlener of door de verlader zelf. En als het warehouse is uitbesteed, maakt het weinig uit of het om een dedicated warehouse of om een public warehouse gaat. “Op basis van dit onderzoek kun je concluderen dat je je warehouse niet hoeft uit te besteden omdat een logistiek dienstverlener het efficiënter kan.”

Koelhuizen zijn efficiënter
De positie van het warehouse in de supply chain, maakt eveneens weinig verschil. Warehouses van productiebedrijven, groothandels en retailers scoren ongeveer even goed. Wel laat het onderzoek zien dat koel- en vrieshuizen doorgaans efficiënter zijn dan andere warehouses. “Ik vermoed dat in koel- en vrieshuizen de processen beter gestructureerd en op elkaar zijn afgestemd om te voorkomen dat producten bederven en niet meer verkoopbaar zijn”, stelt Kaps.

Een andere constatering is dat invoering van de 5S-methode gepaard gaat met een stijging van de efficiëntie. 5S is een methode voor het organiseren en structureren van de werkomgeving, afkomstig uit de lean-filosofie. “In warehouses die met deze methode aan de slag zijn gegaan, bestaat een cultuur van continue verbetering. Dat leidt in de loop der tijd tot kleine verbeteringen van de efficiëntie, die zichtbaar worden in dit onderzoek.”

Marcel te Lindert – Journalist logistiek en supply chain