Wanneer loont een APS?

Met APS projecten is iets geks aan de hand, tenminste, als je ze vergelijkt met ERP projecten. Bij ERP worden zonder al te diepgaande redenen grote bedragen uitgegeven - je kunt mijns inziens pas van investeren spreken als je zicht hebt op toekomstige inkomsten. Bij APS projecten wordt daarentegen veel strikter gekeken of de uitgaven wel terugverdiend worden. Gelukkig maar, en bij een APS project is dat over het algemeen beter te voorspellen.

Is een APS überhaupt nodig?
Een APS kan gebruikt worden om de leverbetrouwbaarheid te verbeteren, te zorgen voor kortere doorlooptijden, lagere work-in-process en voorraden, hogere efficiency, lagere onderhoudskosten, en ga zo maar door. Maar om te beginnen zal een bedrijf de vraag moeten beantwoorden of het überhaupt een APS nodig heeft en kan inzetten. Dat is het geval als in het proces sprake is van complexiteit, een bepaalde omvang, voorspelbaarheid en beperkte flexibiliteit.

1. Complexiteit
Ten eerste, een complex primair proces en complexe vraag betekent in veel gevallen een complexe planning. Daar zullen lean-adepten het niet altijd mee eens zijn: die gaan er van uit dat alle complexiteit in het proces weggenomen moet worden door steeds obstakels te blijven wegnemen. Dat is een goed streven, maar ergens loopt men tegen technische grenzen aan, die nog decennia zullen bestaan. Door een APS in te zetten, kan de planner met de complexiteit om gaan en een beter plan produceren.

2. Omvang van het proces

Ten tweede, een bepaalde omvang van het proces is nodig om de investering in een APS te kunnen dragen. Nu zijn er APSsen in vele prijsklassen, van minder dan 10.000 euro tot meer dan een miljoen. Echter, die goedkopere APSsen hebben veelal een beperkte inzetbaarheid, en klanten zullen genoegen moeten nemen met functionele tekortkomingen.

3. Voorspelbaarheid
Ten derde, voorspelbaarheid is een absolute voorwaarde om te kunnen plannen. Nu kan een APS wel assisteren om sneller te herplannen, mocht er iets gebeuren. Maar als het plan nauwelijks tot uitvoering gebracht kan worden, heeft plannen weinig zin.

4. Beperkte flexibiliteit
Ten vierde, als productiemiddelen erg generiek zijn, dan is het een stuk makkelijker om planningsproblemen handmatig op te lossen, en heeft men minder snel een APS nodig.

Te hoge, of verkeerde verwachtingen van een APS
Net als bij ERP zijn er APS projecten die slagen, en mislukken. Een belangrijke reden voor mislukking is dat er veel te hoog, of verkeerde verwachtingen zijn van wat een APS kan doen. Ik adviseer dan ook elk bedrijf om te investeren in APS kennis bij het eigen personeel, voordat er contact wordt opgenomen met APS leveranciers.

Vincent Wiers - Expert Planning & Scheduling

Plaats een reactie (0)

Reageren