Vijf grote uitdagingen voor internationale supply chains
Supply Chain Management Expertartikelen

Vijf grote uitdagingen voor internationale supply chains

Niet eerder in de geschiedenis waren de uitdagingen in internationale handel zo groot. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de spanningen in het handelsverkeer dit jaar verder oplopen en dat het aantal handelsrestricties alleen nog maar toeneemt. Software kan helpen om de grootste problemen van bedrijven met internationale supply chains op te lossen.

De WTO verwacht dat de wereldhandel blijft groeien, maar minder snel dan voorheen. De groeivertraging is een weerspiegeling van de verhoogde spanningen tussen belangrijke handelspartners, zegt Roberto Azevêdo, directeur-generaal van de WTO. ''Meer dan ooit is het cruciaal dat regeringen hun onderlinge meningsverschillen wegwerken en zichzelf in toom houden.

Vooralsnog kunnen bedrijven niet erop vertrouwen dat regeringen daadwerkelijk hun meningsverschillen uit de weg ruimen. Zij zullen zich moeten indekken tegen mogelijke problemen. Maar wat zijn die problemen en wat zijn mogelijke oplossingen?

1.Verwacht het onverwachte

In 2016 beloofde president Trump een onvoorspelbare buitenlandse politiek te voeren, mocht hij de verkiezingen winnen. Een onvoorspelbare buitenlandse politiek betekent dat exportcontroleregelingen sneller en vaker veranderen. Het maakt de taak van exportcontrole-medewerkers een stuk lastiger.

Goede IT-ondersteuning maakt de taak van exportcontrolemedewerkers gemakkelijker. Op de markt is software beschikbaar waarmee bedrijven alle belangrijke elementen van exportcontroles kunnen afdekken. Denk aan screening op handelspartners, nationale embargos, kritische goederen en kritisch eindgebruik. De software kan volledig worden geïntegreerd in bestaande bedrijfsprocessen en IT-systemen.

2. Wereldwijde sancties

Op 8 mei 2018 hebben de Verenigde Staten zich officieel teruggetrokken uit het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), beter bekend als de nucleaire deal met Iran. Dit heeft geleid tot een scheiding der machten, waarbij de EU op 7 augustus 2018 aanvullende maatregelen heeft ingesteld om Europese bedrijven met handelsbelangen in Iran, te beschermen tegen Amerikaanse sancties.

Deze tegenstrijdige regelingen creëren een uiterst complex zakelijk klimaat voor handelsbedrijven. Maar dat betreft niet alleen Iran. De Amerikaanse overheid heeft aanvullende sancties ingesteld tegen Rusland en Noord-Korea. En dan hebben we het nog niet gehad over de sancties tegen andere landen waaronder Venezuela, Birma en Zuid-Soedan. Met software kunnen bedrijven controleren of de landen, goederen en het bedoelde eindgebruik door hun handelspartners wel of niet strijdig zijn met de sancties die van kracht zijn.

3. OFAC 50%-regel

In 2014 publiceerde de Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) zijn 50%-regel. Deze regel houdt in dat een entiteit op de zwarte lijst belandt als die - direct of indirect - voor meer dan 50% in handen is van één of meerdere personen die al op die zwarte lijst staan. Veel bedrijven checken op dit moment alleen of de entiteit zelf op de zwarte lijst staat. Dat is dus niet voldoende.

Een uitkomst is software met content die voortdurend en volledig automatisch wordt geactualiseerd. Dat betreft content over nieuwe zwarte lijsten, observatielijsten en straflijsten die wereldwijd geldig zijn. Soms kunnen bedrijven met een dergelijke oplossing ook hun eigen zwarte lijst samenstellen en bijvoorbeeld de naleving van de 50%-regel van OFAC automatiseren.

4. Immateriële technologie

Immateriële technologie vormt een steeds grotere uitdaging als het gaat om exportcontroles. Sancties gelden immers ook voor software en technologie. Systeemomschrijvingen, technische specificaties en blueprints kunnen informatie bevatten die erop wijst dat voor export een vergunning nodig is.

De oplossing is een beveiligde web-based applicatie waarmee medewerkers bij exportcontrolefunctionarissen kunnen checken of een vergunning nodig is. Als die vergunning al in huis is, kan de functionaris de medewerker via dezelfde applicatie informeren en adviseren over de procedure. Als dat niet het geval is, kan de beheerder de aanvraag voor een nieuwe exportvergunning opstarten.

5. Naleving van meerdere jurisdicties

Internationaal opererende bedrijven hebben de uitdaging om te voldoen aan de wetgeving en handelsrestricties van verschillende landen. Die hebben allemaal hun eigen buitenlands beleid en hun eigen nationale belangen en eigen exportcontroleregelingen, die soms tegenstrijdig zijn. Denk aan de Amerikaanse sancties tegen Iran en de tegenmaatregelen van de EU.

Software kan helpen bij het classificeren van goederen, denk aan intuïtieve wizards, betrouwbaar procesmanagement en automatische suggesties gebaseerd op een intelligent algoritme. Elk product kan worden geclassificeerd op basis van nader te bepalen relevante regelgeving en verschaft daarmee het fundament voor een effectieve exportcontrole.

Plaats een reactie (0)

Reageren