Verkort uw supply chain

Verkort uw supply chain

Steeds meer door natuurlijke oorzaken maar ook door menselijk falen, worden supply chains bedreigd. Fukushima of de natuurramp in Thailand zijn aanleiding om over de lengte van uw supply chain na te denken. 

Niet alleen natuurlijke oorzaken, zoals de klimaatverandering, kunnen uw supply chain ernstig bedreigen. Ook de financiele crisis laat zien dat kleine gebeurtenissen in grote disrupties kan eindigen. Wie had voorzien dat de insolvabiliteit van Lehman uiteindelijk wereldwijd de domino's deed omvallen.

De lengte van supply chains is de afgelopen decennia alleen maar langer geworden. Gedreven door Cost Leadership word veel werd geoutsourced binnen de supply chain tot wel 7 tiers. Maar hoe betrouwbaar en controleerbaar is uw supply chain dan nog?

Die 7 tier zijn vaak kleine productie faciliteiten in landen als Thailand, China of Indonesie. Communicatie is lastig, taal en culturele verschillen spelen continue een vertragende rol en voegen onnodige complexiteit toe aan uw supply chain. Realtime informatie over bijvoorbeeld planning attainment is amper te krijgen. Dat laatste zet de verhoudingen op scherp als het gaat om on time delivery aan uw klanten. Het effect is dat een meer bedrijven een veel grotere veiligheidsvoorraad aanhouden in hun supply chain, dan strikt noodzakelijk. Wat natuurlijk een stevige contradictie is met de lean supply chains.

Vanuit kostenoogpunt kan het misschien nog opportuun zijn om zo'n lange keten in stand te houden maar heeft u daarbij ook de risico's meegewogen? De kans op verstoring, hogere voorraad en lagere leverniveau's. Het is vaak lastig dit soort berekeningen uit te voeren, waardoor bedrijven hier liever voor passen. Slechts als een ramp toeslaat en men geconfronteerd wordt met de consequenties, wordt er aan de noodrem getrokken.

Ik wil bedrijven adviseren hier toch in te duiken met een specifiek risicoteam. Om nu wel de goede business case te schrijven die niet alleen naar de direct herleidbare kosten kijkt, maar ook goed kwantificeert wat de kosten van [on]betrouwbaarheid zijn, de effecten van meer voorraad en lagere service niveau's. Dan zou zomaar de uitkomst zijn dat verkorten van uw supply chain significante voordelen biedt. Niet voor niets is de afgelopen jaren een backsourcing trend ontstaan in met name de Verenigde Staten.

Andere voordelen van een kortere supply chain is dat u weer zaken doet met leveranciers die u van haver tot gort kent. Met wie u een solide en transparante lange term relatie kan opbouwen. Realtime informatie wordt veel eenvoudiger, ketenintegratie en cloudoplossingen komen snel binnen handbereik. Daarnaast, bij een onverhoopte ramp, is het een stuk eenvoudiger en goedkoper om uw supply chain weer snel te laten herstellen (resilience).

Hans Groen - Adviseur Supply Chain en Performance Management

Blijf altijd op de hoogte
Meld jezelf aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends, innovaties en ontwikkelingen uit de branche.


Plaats een reactie (0)

Reageren