Veiligheidsinstructies: snapt iedereen ze?

Veiligheidsinstructies: snapt iedereen ze?

Communicatie is essentieel voor een veilige werkomgeving. Nu het aantal nationaliteiten op de magazijnvloer toeneemt, kan je er als bedrijf niet meer vanuit gaan dat iedereen de Nederlandse taal beheerst. Bedrijven die hier goed mee omgaan, kunnen ongevallen en daarmee ook de tijdrovende en kostbare nasleep vermijden.

Dat taalverschillen tot arbeidsongevallen kunnen leiden, werd in 1994 al wetenschappelijk bewezen. Onderzoek naar migranten die naar Australië waren gekomen en de Engelse taal niet beheersten, liet zien dat de zij twee keer zo veel kans liepen op een dodelijk ongeval dan Australische medewerkers. In het eerste jaar na de migratie is de kans op een dodelijk ongeval zelfs 3,9 keer zo groot.

Sinds het onderzoek in 1994 zijn de taalverschillen op de werkvloer alleen maar groter geworden. Magazijnen maken volop gebruik van tijdelijke arbeidskrachten uit Oost- en Zuid-Europese landen. Dat kan zelfs oplopen tot magazijnen met twintig verschillende nationaliteiten. Bij 9 procent van de bedrijven werken momenteel mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen: funest voor een veilige werkomgeving.

Taalverschillen op de werkvloer
Veel bedrijven spelen in op de internationalisering van de werkomgeving door veiligheidsinstructies in meerdere talen aan te bieden. Ze vertalen instructies vaak naar het Engels, Duits of Pools. Door het groeiende aantal nationaliteiten is deze selectie steeds vaker niet toereikend. Wat is dan wijsheid? De instructies aanbieden in de moedertaal van alle werknemers?
veiligheidsinstructies.png

De website van Global Work Talk (www.global-work-talk.eu) kan hierbij als leidraad dienen. Hier staan informatie en tips over de omgang met taalverschillen op de werkvloer. Initiatiefneemster Jeanette Paul adviseert om eerst de taalverschillen in kaart te brengen. Ga niet uit van de nationaliteit van de medewerkers, maar van de talen die ze spreken of schrijven. Iemand met de Belgische nationaliteit kan immers, Vlaams, Waals of Duits spreken. Belangrijk is ook om naar de taal te vragen die thuis wordt gesproken. Het kan namelijk zijn dat migranten thuis hun moedertaal niet spreken en deze daarom minder goed beheersen dan vroeger. Pas als de taalverschillen duidelijk zijn, kan worden nagedacht over een oplossing. Die oplossing hoeft niet per se te liggen bij het vertalen van de veiligheidsinstructies, maar kan ook bestaan uit het aanbieden van taaltrainingen.

Laaggeletterdheid
Een ander punt van aandacht is laaggeletterdheid onder medewerkers. De veiligheidsinstructies moeten in duidelijke taal zijn opgeschreven. Gebeurt dat niet, dan kan dat in magazijnen die werk bieden aan ongeschoolde medewerkers misverstanden opleveren. Als werknemers uit Nederland komen, betekent dat niet automatisch dat hun taalbeheersing voldoende is.

Oplossingen voor laaggeletterdheid op de werkvloer zijn te vinden op de website www.taalwerkt.nl, een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven en Stichting van de Arbeid. De website biedt tips, oplossingen en praktijkvoorbeelden om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Op www.taalmeter.nl en www.nederlandsetaaltest.nl staan online tools waarmee organisaties snel en eenvoudig kunnen herkennen welke werknemers moeite hebben met lezen en schrijven.

Beeldtaal
Vergeet tot slot niet dat er een taal is die alle medewerkers begrijpen: de beeldtaal. Dat beeldmateriaal werkt, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Glasgow. Het onderzoek liet zien dat medewerkers die Engels als tweede taal hadden, veiligheidsinstructies beter onthielden wanneer gebruik was gemaakt van beeldmateriaal. Illustraties, foto’s of pictogrammen kunnen veiligheidsinstructies verduidelijken. Iedereen weet dat een blauw bord met een witte pijl iets zegt over eenrichtingsverkeer. Ook foto’s met een rood kruis of een groen vinkje kunnen snel duidelijk maken wat de goede manier is om een bepaalde handeling uit te voeren. 

TOM van Blom - expert intern transport


Plaats een reactie (0)

Reageren