Veiligheid is toch belangrijk?

Veiligheid is toch belangrijk?

In elke organisatie is iedereen het altijd roerend eens dat veiligheid belangrijk is. Maar hoe komt het dan dat het vaak slecht gesteld is met werkveiligheid? Veiligheid verwaarlozen kan tot hoge kosten leiden voor elke organisatie. Uitval van werknemers, hoger ziekteverzuim, hoge kosten en mogelijke wettelijke boetes. Toch ontbreekt de discipline bij werkgever en werknemer om veiligheidsbeleid volledig te implementeren en op te volgen.

Veiligheidscultuur
Het belangrijkste is wel de cultuur in een organisatie. Hoe serieus neemt een organisatie veiligheid? En dan niet alleen op de werkvloer maar ook op directieniveau. Is het een vast agendapunt bij de Board? Het verder verbeteren van de organisatie veiligheidscultuur is door doelen te stellen en successen te vieren. Zoals aantal dagen zonder ongevallen. Ook tijdens Dagstarts dient veiligheid een dagelijks punt van aandacht te zijn. Organisaties dienen veiligheidspunten die worden aangedragen, ook serieus te nemen met feitelijke acties en oplossingen.

Verplicht rondje 
Veiligheidsaudits dienen geen verplicht rondje te zijn, noch is het de bedoeling dat het een strafexpeditie wordt. Het gaat erom dat afdelingen bewust worden van veiligheidsaspecten en welk voordeel ze hebben bij het aanpakken van veiligheidsproblemen. Dat  betekent dat de auditor ook een relatie moet opbouwen met de betrokken afdeling om te begrijpen hoe de afdeling functioneert en hoe veiligheidaspecten hier het beste in past.

Tijdens de audit is het aan te bevelen om samen met de leidinggevende en enkele betrokken werknemers een rondgang door de afdeling te doen en alle mogelijke aspecten te benoemen. Stel samen met hun een plan van aanpak op met duidelijke tijdspaden. De doelen mogen uitdagend zijn maar wel realistisch en overeengekomen te worden met de betrokkenen. Deze doelen dienen ook op het hoogste niveau gecommuniceerd te worden.

Training
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar continue trainen is de beste manier om een organisatie veiliger te maken. En niet alleen de evacuatie trainingen, maar ook machinebediening, heftruckopleidingen, eerste hulpmiddelen (AED!), vrijhouden doorgangen en blusapparatuur.

Persoonlijke veiligheid
Verbeteringen werken pas echt als medewerkers zich persoonlijk verantwoordelijk voelen. Medewerkers die veiligheidsaspecten aandragen of onveilige werkzaamheden aankaarten, dienen niet 'gestraft' te worden maar beloond. Neem het ook mee in de beoordelingen van medewerkers als extra vorm van waardering voor hun inzet in de organisatie.

Een goed veiligheidsprogramma gaat veel verder dan een alleen beleidslijnen, procedures, posters en een trainingsschema. Het gaat om een organisatie brede cultuur, gericht op alle aspecten van de operatie. Een dergelijke cultuur betekent continue aandacht en wordt niet binnen een paar weken gerealiseerd.

Het kan jaren duren om een volwassen cultuur van veiligheid te realiseren.  Een sterke,proactieve en veiligheid-minded CEO kan helpen deze tijdlijn te verkorten door voortdurend versterking van het belang van veiligheid en de rol van elke individuele medewerker te benadrukken. Uiteindelijk ontstaan veilige operaties niet door een paar hardwerkende veiligheidsmanagers maar door een breed spel van betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Hans Groen - Adviseur Supply Chain en Performance Management 


Plaats een reactie (0)

Reageren