Vakantiekrachten op de heftruck

Logistiekprofs op 7 July 2015

Met de start van het vakantieseizoen worden weer veel onervaren jongeren tijdelijk ingezet voor allerlei magazijnwerkzaamheden. Door het ontbreken van ervaren personeel, worden veel van deze jongeren meteen op de heftruck gezet. Een grote fout, aldus Oscar Ebbeling van HER-opleidingen. 

“Medewerkers op een heftruck laten rijden zonder hiervoor een specifieke opleiding/training/instructie te verzorgen, is een overtreding van het arbobesluit”, aldus Ebbeling. Volgens Ebbeling maken deze bedrijven zich daarom schuldig aan een economisch delict. Bovendien neemt de kans op schade en ongelukken op de werkvloer toe als onervaren jongeren op heftrucks worden gezet. 

Werkgever is verantwoordelijk
De werkgever is er volgens de arbowetgeving verantwoordelijk voor dat alle werknemers die een mobiel arbeidsmiddel bedienen over een specifieke deskundigheid beschikken. Onder mobiele arbeidsmiddelen vallen heftrucks, maar bij voorbeeld ook elektropallettrucks en stapelaars. Die specifieke deskundigheid moet te allen tijde aantoonbaar zijn. Dat kan onder andere met een heftruckcertificaat, of met een ander bewijs van training, instructie en/of opleiding. 

Volgens HER-opleidingen moet hierbij wel worden opgelet dat het niet zomaar een certificaat is, maar dat duidelijk en categorie heftruck erbij staat. Zomaar klakkeloos bij de eerste de beste opleider personeel laten trainen en certificeren is niet altijd voldoende en kan leiden tot grote sancties.

Verzekering vaak pas vanaf 18 jaar 
Jongeren mogen vanaf 16 jaar een heftruck besturen.Bij deze leeftijd komt wel verplichte zorg voor voldoende instructie en toezicht kijken. Dus ook de vakantiekracht die de machine tijdelijk bedient, moet voldoende deskundigheid bezitten. Dit moet aantoonbaar zijn. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de werksituatie veilig is. Met andere woorden: een aantoonbaar uitgevoerd Arbobeleid is en blijft noodzakelijk. Een ander punt van aandacht is de verzekering van genoemde machines. In polissen zijn voor het bedienen van machines vaak nog leeftijdsgrenzen van achttien jaar opgenomen. Het is dan ook zaak om deze polissen te controleren en aan te passen, voordat men een jongere medewerker op een heftruck of ander mobiel arbeidsmiddel laat werken. 

Redactie LogistiekProfs