Ontwerpers Peapod-dc twee keer opnieuw naar tekentafel

Marcel te lindert op 23 June 2015

Peapod heeft grote distributieproblemen in New York, meldde Het Financieele Dagblad afgelopen vrijdag. De Amerikaanse internetdochter van Ahold heeft 60 miljoen euro geïnvesteerd in een semi-geautomatiseerd distributiecentrum, maar bijna een jaar na de opstart levert het dc nog niet de beloofde prestaties. De ontwerpers van het dc moesten bijvoorbeeld tot twee keer toe opnieuw naar de tekentafel. Conclusie: haastige spoed is zelden goed.

Een artikel op SupplyChianDigest.com uit september 2013 beschrijft de worsteling die de ontwerpers van het dc hebben doorgemaakt. Die worsteling begint al bij de grote complexiteit van de operatie. Peapod biedt een breed assortiment aan, variërend van diervoeding en houtskool in bulkverpakking tot diepvriesproducten die onder verschillende temperaturen moeten worden opgeslagen. Dat betekent dat een Peapod-dc doorgaans uit negen verschillende opslaggebieden bestaat, met elk hun eigen assortiment, orderpatroon, orderverzamelkarakteristieken en in het meest extreme geval dus negen verschillende opslag- en orderverzamelsystemen. Aangezien een order doorgaans artikelen uit meerdere opslaggebieden omvat, zullen de verzamelde goederen vroeg of laat ook nog eens moeten worden geconsolideerd. Dat leidt tot een flinke uitdaging in de planning en aansturing van de systemen. 

Lage marges
Een andere uitdaging komt voort uit de wens om zoveel mogelijk processen in het nieuwe distributiecentrum te automatiseren – enerzijds om de logistieke kosten te minimaliseren, anderzijds om doorlooptijden te reduceren. Het streven naar minimale kosten heeft alles te maken met de lage marges. De concurrentie is groot, met name in New York waar ook Amazon is gestart met een online supermarkt. Peapod is de afgelopen jaren weliswaar hard gegroeid, maar heeft in de 25 jaar na de oprichting volgens het FD nooit serieus winst gemaakt. Het streven naar korte doorlooptijden heeft alles te maken met de levertijden. Zeker als same-day delivery de standaard wordt, moeten de boodschappen binnen een uur of nog eerder klaar staan voor verzending. Dat is vrijwel onmogelijk in een volledig manueel dc.

Geen goede voorspelling
Wat de keuze voor de juiste opslag- en orderverzamelsystemen met de juiste graad van automatisering lastig maakt, is de enorme uitbreiding van het assortiment. Om de moordende concurrentie te lijf te gaan, biedt Peapod sinds de ingebruikname van het nieuwe dc nu duizenden artikelen meer aan dan voorheen. Probleem is dat er geen goede voorspelling bestond van de vraag naar deze nieuwe artikelen, wat het lastig maakt om de benodigde capaciteit van de opslag- en orderverzamelsystemen uit te rekenen.

Tijdens de ontwerpfase moesten de logistici van Peapod en het ingehuurde adviesbureau bovendien tot twee keer toe opnieuw naar de tekentafel. De eerste keer omdat het budget voor de nieuwbouw van hogerhand naar beneden is bijgesteld, de tweede keer omdat de implementatiekosten fors hoger bleken te zijn dan gedacht. Bij het samenstellen van het budget was geen rekening gehouden met het feit dat de lonen in de regio rond New York fors hoger liggen dan het gemiddelde in de Verenigde Staten.

Flinke concessies
Uiteindelijk heeft Peapod gekozen voor een semi-geautomatiseerd dc, ingericht door Dematic. Voor de fastmovers heeft de online websuper gekozen voor zonepicking met een combinatie van pick-to-light en barcodescanning, waarbij de zones middels conveyors met elkaar zijn verbonden. Voor de mediummovers is een traditioneel orderverzamelproces ingericht, met dien verstande dat de picklocaties automatisch worden aangevuld met een shuttlesysteem. Voor de slowmovers is een put-to-lightsysteem geïmplementeerd, waarbij de goederen worden aangevoerd via datzelfde shuttlesysteem.

Of deze combinatie van systemen optimaal is, kunnen we hier van afstand moeilijk beoordelen. Duidelijk is wel dat Peapod aan het oorspronkelijke ontwerp flinke concessies heeft gedaan, met name omdat de totale investering in hardware tot twee keer toe naar beneden moesten worden bijgesteld. Duidelijk is ook dat Peapod erg ambitieus was toen het in september 2013 stelde binnen negen maanden live te willen gaan. Elf maanden later is het dc inderdaad in gebruik genomen, maar met de nodige problemen blijkt nu.

Grote risico’s
De wijze waarop Peapod het project heeft aangepakt, is allesbehalve ideaal. Wie een dermate complex dc met zoveel verschillende systemen in zo’n korte tijd wil inrichten, neemt grote risico’s. De kans op succes was groter geweest als de online supermarkt niet alles in één keer maar in fases had geautomatiseerd en meer tijd voor testen had ingebouwd. De vraag is echter of webwinkels zoals Peapod daarvoor de tijd hebben.

Het resultaat van het project is dat Peapod lange tijd niet naar behoren kon leveren, wat dodelijk kan zijn in e-commerce. De Ahold-dochter is in de regio New York door Amazon voorbijgestreefd als snelst en goedkoopste online supermarkt en heeft zijn groeiscenario’s naar beneden moeten bijstellen.

Marcel te Lindert – Journalist logistiek en supply chain