Nieuwe regelingen in 2017: wat verandert er?

Nieuwe regelingen in 2017: wat verandert er?

Wat verandert er per 1 januari 2017 voor ondernemers in de logistiek? Hoe zit het bijvoorbeeld met milieuzones en van welke belastingvoordelen kunnen ondernemers profiteren? Verladersorganisatie EVO zette de veranderingen op een rij.

Schoon rijden wordt beloond
Elektrisch rijden wordt tot 2020 door de overheid gestimuleerd. De bijtelling voor privégebruik van een elektrische auto is 4 procent. Voor de auto hoeft geen motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen worden betaald. Over oude dieselauto’s moet juist meer belasting worden betaald. De motorrijtuigenbelasting voor oude dieselauto’s zonder fabrieksroetfilter wordt in 2019 vijftien procent duurder.

Lage inkomensvoordeel
Het wordt vanaf dit jaar aantrekkelijker voor werkgevers om medewerkers met een laag inkomen in dienst te nemen en te houden, zo schrijft EVO. Per 1 januari 2017 geldt het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (liv). Om gebruik te kunnen maken van het ‘liv’ dienen werkgevers werknemers in dienst hebben die tussen de 100 procent en 120 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit voordeel kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer.

Geen verschil tussen vaste dienst en flex-contract bij ziekte
Vanaf volgend jaar maakt het bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet meer uit of een medewerker in vaste dienst is of een contract voor bepaalde tijd heeft. Werkgevers zijn dan namelijk verantwoordelijk voor alle werknemers bij uitval. Dit heeft te maken met het samenvoegen van de WGA-vast en de WGA-flex. Volgens EVO zullen bedrijven daarom moeten nadenken over het slim afdekken van risico’s.

Geen uitzonderingen op minimumloon
Vanaf 1 januari wordt er strenger toegezien op de betaling van het nieuwe minimumloon. Werkgevers zijn vanaf 23 jaar verplicht om een werknemer maandelijks 1551,60 euro uit te betalen. Hierop gelden geen uitzonderingen. Zo mogen werkgevers ook geen maaltijdkosten inhouden. Alleen bedragen die bij wet verplicht of toegestaan zijn mogen worden ingehouden.

Onderzoek naar rijvaardigheid in rekening gebracht
Wanneer het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen door een melding van de politie onderzoek uitvoert naar het rijgedrag van een bestuurder, worden de kosten verhaald op de bestuurder zelf. Als er van een bestuurder wordt vermoed dat deze medisch ongeschikt of onvoldoende rijvaardig is, kost een onderzoek minimaal 384 euro.

Verandering ADR-verdrag
In 2017 gelden er nieuwe regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Er wordt meer aandacht geschonken aan het vervoer van nieuwe energiebronnen zoals lithium-ion batterijen en waterstof brandstofcellen. Lege, niet gereinigde of niet-ontgaste vrachtvervoerseenheden dienen door de afzender gekenmerkt en geëtiketteerd te worden. De nieuwe regels kunt u vinden in de vernieuwde versie van het ADR-verdrag.

Btw-teruggave eenvoudiger
Het wordt in 2017 eenvoudiger om btw terug te krijgen wanneer een factuur niet of slechts gedeeltelijk door de klant is betaald. De nieuwe btw-regeling houdt in dat wanneer een factuur één jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald, de vordering oninbaar is. Er hoeft dan ook geen btw over dit bedrag te worden betaald. De ondernemer kan de teruggave zelf in mindering brengen op de aangifte. Als de klant de factuur later toch deels of helemaal betaalt, dient de ondernemer de btw bij de volgende aangifte mee te tellen.

Oude bestelauto’s niet welkom in Amsterdam
Amsterdam gaat vervuilende bestelauto’s uit de stad weren. Vanaf 1 januari 2017 mogen bestelauto’s van voor 2000 niet meer binnen de ring van Amsterdam rijden. Enkele bedrijventerreinen zijn wel bereikbaar. Oude voertuigen krijgen vanaf 1 april 2017 bovendien geen nieuwe parkeervergunning meer.  

Redactie LogistiekProfs 

Plaats een reactie (0)

Reageren