‘Maak logistiek niet moeilijker dan het is’

Frits de wind op 26 January 2015

Regelmatig stel ik mij de vraag of logistiek nu simpel is of juist niet.

Soms kom ik in situaties, waarbij complexe toestanden worden besproken, met veel vak-deskundigen met evenveel vakjargon. Meestal gaat het dan om ingewikkelde systemen die met elkaar gegevens moeten uitwisselen, real-time natuurlijk, waarbij zich allerlei moeilijkheden voordoen.

Vaak is het in moeilijke situaties verstandig om even (figuurlijk) een stap achteruit te zetten, terug naar de basis. Waarom zitten wij hier, waar houden wij ons mee bezig en wat moet nu precies gebeuren? Meestal gaat het er dan om dat bepaalde goederen op het gewenste tijdstip in de juiste hoeveelheid in de gewenste kwaliteit op een gewenste plaats aankomen. Niet meer en niet minder. Dan lijkt logistiek opeens weer heel simpel.

Natuurlijk kunnen ingewikkelde systemen helpen om zaken nog beter te laten lopen en binnen logistieke (deel-)gebieden ontstaat nu eenmaal vakjargon, maar laten we het alsjeblieft niet moeilijker maken dan het is. Wij moeten doen wat de klant wil en vooral wat wij hebben afgesproken. Daarmee zijn wij een betrouwbare partner voor onze klanten en dat is wat klanten zoeken en willen. Dat is simpel.

Of toch niet. Toen het eind januari een beetje sneeuwde, besloten de spoorwegen op voorhand al om allerlei treinen uit de dienstregeling te schrappen. Toen de sneeuw daadwerkelijk viel, gingen er nog minder treinen rijden. Vervangend busvervoer werd ook niet ingezet. Dat is een simpele oplossing, maar daarmee maak je het je klanten niet simpel. Die kunnen geen kant uit. Zij meenden dat zij op de spoorwegen konden vertrouwen, maar dat bleek niet te kunnen. Logistiek zoals het niet moet.

Als ik ervoor pleit om zaken simpel te houden, bedoel ik daarmee de oplossing waarmee de klant is gediend. Dat begint met duidelijke afspraken maken om vast te leggen wat wij van elkaar mogen verwachten binnen welke kaders. Een bepaalde maximale respons-tijd of leveringstijd is mooi, maar ook die geldt natuurlijk binnen een bepaald volume. Vervolgens kunnen nog andere zaken worden vastgelegd die een rol spelen bij de door de klant ervaren kwaliteit. Hoe beter de verwachtingen zijn vastgelegd, des te kleiner de kans dat er nog misverstanden kunnen ontstaan. Dan wordt het weer simpel.

En simpel moeten wij het zien te houden.

Jaren terug had ik college van een professor die zei: Als we een situatie beschrijven als ‘complex’ wil dat gewoon niets anders zeggen, dan dat we er niets van snappen.

Zo simpel is het!