Logistieke trends in 2016: wat verwachten onze experts?

Logistiekprofs op 29 December 2015

De economische voorspellingen voor de logistiek in 2016 zijn veelbelovend. Onlangs rapporteerde het ING Economisch Bureau dat de logistiek volgend jaar met 3 procent zal groeien. Maar wat gaat er verder veranderen in de sector? Waar gaan bedrijven volgend jaar in investeren? Welke technologieën maken een opmars en hoe gaat de arbeidsmarkt er in 2016 uit zien voor logistiekelingen? Tijd voor een rondgang langs onze logistieke experts.

‘Bedrijven gaan geen bakken met geld uitgeven aan technologie’
Logistiek adviseur Hans Groen trapt af met deze opvallende voorspelling. “Het feit dat technologie zo snel ontwikkelt maakt bedrijven terughoudend in grootschalige investeringen. Men zal het meer en meer gaan zoeken in kleine aanpassingen.”

Ook op het gebied van Big Data voorziet Groen enige terughoudendheid. “De afgelopen jaren stond Big Data centraal als de ontwikkeling van de toekomst. Dat zal op zich niet veranderen maar ik verwacht wel dat er een pas op de plaats wordt gemaakt. Ondanks het potentieel zijn bedrijven nog niet echt in staat om het onderste uit de kan te halen. Mede omdat investeringen en de aanpassing van organisaties achter blijft. Veel bedrijven weten zich er nog niet echt raad mee en kijken de kat uit de boom.

Nu het klimaatakkoord is ondertekend door 196 landen, zal er meer vaart worden gemaakt met de verduurzaming van de economie. Voor bedrijven is het zaak hiernaar te handelen. In welke mate en in welk tempo de verduurzaming optreedt, blijft nog de vraag, maar de trend is onvermijdbaar. Daarnaast hebben steeds meer bedrijven last van de effecten van de klimaatverandering. Dat vraagt om meer focus op risicomanagement op dit punt.”  

Groen verwacht dat de consument in 2016 nog meer te zeggen krijgt over de last mile. “De consument heeft iets meer bestedingsruimte, maar zal toch elke euro omdraaien en voor de beste deal gaan. Ze verwachten dus de beste service, tegen zo laag mogelijke kosten. Optimalisatie van e-fulfillment kan ervoor zorgen dat bedrijven tegemoet kunnen komen aan de toenemende eisen van de klant tegen een aanvaardbaar kostenniveau. De wens van de klant om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe geleverd wordt zal onverminderd door zetten. Bedrijven zullen zich nog meer moeten focusen op flexibiliteit en responsive supply chains.”

‘Volumereductie staat hoog op de agenda in 2016’
Verpakkingsexpert Johan Faes verwacht dat volumereductie een grote rol gaat spelen in de wereld van verpakkingen.

“Dit staat vooral hoog op de agenda bij fulfilment bedrijven of bedrijven die met service logistiek te maken hebben. De transporttarieven zijn inmiddels wel zo’n beetje uitgeknepen, maar er is nog veel winst te behalen door simpelweg minder kubieke meters over de wereld te sturen. Het komt nog te vaak voor dat zendingen tot 90 procent lucht bevatten. Mogelijk wordt hier komend jaar meer aandacht aan besteed. Een goed doosadvies of een slim gekozen verpakkingsrange kan bedrijven miljoenen euro’s besparen. Door beschikbare data op een efficiënte wijze te analyseren kunnen zij snel vaststellen waar de prioriteit moet komen te liggen. Het beoogde succes zal worden behaald door inpakkers via handige applicaties en nieuwe technologieën altijd en op ieder moment van de juiste informatie te voorzien.”

“On- en offline supply chains gaan meer op elkaar lijken’ 
Jorg Megens, Business Innovator bij Docdata, verwacht dat de e-commerce markt in Europa verder zal doorgroeien, voornamelijk in Centraal-, Oost-, en Zuid-Europa. Volgens hem zullen de meer volwassen gebieden (Noord- en West-Europa) lagere groeicijfers laten zien. De top 100 retailers is hier aardig uitgekristalliseerd. “Voor deze grote partijen zal het uitbesteden van de logistiek meer en meer via grote, intensieve tenderprocessen verlopen.”

“Het ziet ernaar uit dat de retail supply chain iets meer op de supply chain van het online kanaal gaat lijken voor bedrijven. Reden hiervoor is dat retail beleveringen meer op e-commerce orders gaan lijken. Het is daardoor wellicht best mogelijk om de beide stromen in de toekomst meer vanuit één warehouse te bevoorraden. Er komen ook wat nieuwe markten op die online groeien, denk aan de food markt. Het zal echter lastig zijn om echt winst te halen in deze markten. De verschillende bedrijven zijn nog op zoek naar het juiste business model. 

De general resellers in e-commerce zullen verder groeien en gebruik maken van hun grootte. Het online platform zal verder groeien. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten: general resellers hebben een veel ruimer aanbod (houdt de klanten bij de website) en ‘gratis omzet’, terwijl vendors via de resellers toegang krijgen tot een miljoenenpubliek. 

Ook zie je naar aanleiding van het Amazon Prime succes dat andere websites ook voordelen geven aan vaste (of periodiek betalende) klanten, denk hierbij aan de Bijenkorf. Het gevolg hiervan is, bij gratis thuisbezorging, dat de leverfrequentie omhoog gaat, met gemiddeld een lagere zendingsgrootte.

Last mile
Op het gebied van de Last mile komen er meer en meer opties bij. Denk bijvoorbeeld aan ‘Uber modellen’ (sharing economy) voor stadsbezorging, verdere acceptatie van pickup point/locker/afleverbox mogelijkheden. Daarnaast zal same-day delivery verder uitgerold worden en meer gemeengoed worden. Ik denk ook dat avondleveringen populairder zullen worden. Naar verwachting zal de cut-off van next-day delivery niet verder opschuiven dan 00:00 uur of uiterlijk 01:00 uur ’s nachts. Simpelweg omdat dit niet meer orders oplevert.”

‘Samenwerken is noodzakelijk’
Marcel te Lindert, journalist logistiek en supply chain, denkt dat 2016 de uitgelezen kans is voor samenwerking in de logistiek.

“Ik voorzie dat er in 2016 meer ruimte ontstaat voor samenwerking. Steeds meer partijen zijn bereid over hun eigen schaduw heen te springen en samen met andere schakels in de keten te werken aan oplossingen waarvan iedereen beter wordt. Daarvan is nu vaak nog geen sprake. Ik was onlangs bij een logistiek dienstverlener die zijn opdrachtgever een plan voor een kostenbesparing van € 80.000 voorlegde. De opdrachtgever had daar echter helemaal geen zin in. Van die € 80.000 zou hij driekwart moeten weggeven aan zijn klanten. Hij had geen zin om zich voor het resterende bedrag van slechts € 20.000 al dat gedoe op de hals te halen. Dat is de dood in de pot.

Hoog tijd om definitief af te rekenen met die mentaliteit. Wie zijn blik verruimt en verder kijkt dan alleen de vier muren van zijn eigen organisatie, ziet kansen om processen efficiënter, effectiever, sneller, betrouwbaarder of duurzamer te maken. Denk aan samenwerking met andere bedrijven om goederenstromen te bundelen en lege kilometers te reduceren. Denk aan samenwerking in de last mile, zodat ik een pakketje van DHL kan oppikken uit een pakketkluisje van PostNL. Denk aan samenwerking met consumenten, zodat die man met een lege fietstas tegelijk dat pakketje voor zijn invalide buurman kan meenemen.

Het wordt in 2016 tijd om samen dergelijke kansen te grijpen. Gewoon omdat het kan en omdat we er allemaal beter van worden. Maar ook omdat we in deze snel veranderende tijden simpelweg niet meer alles in eigen hand kunnen houden. Samenwerking met specialisten is noodzakelijk om snel te reageren op de kansen die zich voordoen. Wie zelf een antwoord probeert te formuleren, loopt het risico dat antwoord pas gereed te hebben op het moment dat de kans verkeken is.”

‘Logistiek medewerkers durven weer van baan te wisselen’
“2016 gaat zorgen voor een positieve turn in de branche, mits de terroristen zich rustig houden”, voorspelt Eric Hendriks, HR-adviseur voor de logistieke branche.

“We merken dat de arbeidsmarkt volop in roering is; medewerkers die al weer enkele jaren ergens werken, durven weer een overstap te maken. Toch worden werknemers in 2016 ook wat kritischer naar hun toekomstige werkgever. Ze beginnen weer eisen te stellen aan hun nieuwe baan. Ondanks de volle bakken van de WW, staan vacatures weer langer open, het is een feit dat het steeds moeilijker wordt om de juiste kandidaten te vinden. Hierbij is ook een rol weggelegd voor bedrijven, die zich nog te veel houden aan harde en hoge eisen bij het zoeken naar nieuwe werknemers. Vaak blijkt ook dat ze de aangenomen kandidaat niet die uitdaging kunnen bieden en hierdoor ze moeilijk te binden zijn. Op dit punt blijft de T&L een conservatieve branche.”  

‘2016 wordt een goed jaar voor bedrijven die hun klanten kennen’
“Ik vind mijzelf niet zo’n visionair”, begint logistiek adviseur Frits de Wind. “Wat mij betreft worden nieuwe ontwikkelingen vaak nogal overdreven en duurt het aanzienlijk langer voordat een soort van trend gemeengoed wordt.” Toch denkt hij dat we de volgende tendensen in 2016 gaan terugzien:  

“Fijnmazige distributie zal, als gevolg van internet aankopen, nog steeds toenemen in belang en omvang. Om daar een belangrijke rol in te spelen moet een logistiek dienstverlener de distributiestructuur goed op orde hebben, dat houdt in een goede balans in aantal overslagpunten en anderzijds goede beladingsgraad van de voertuigen, die geschikt moeten zijn voor aflevering bij consumenten in combinatie met hoge dropdichtheid en lage volumes per adres.

Daarnaast zal het nog belangrijker zijn voor (productie-)bedrijven om flexibel
in te spelen op veranderingen in de markt en bij hun klanten. Daarvoor is een snelle interne
reactietijd belangrijk (korte omsteltijden, kleine seriegrootte en lage/geen tussenvoorraden). Ook standaardisatie en modulair ontwerpen/produceren kunnen hiervoor essentieel zijn.”

Tot zover een kijkje in glazen bol door onze experts. Wat verwacht u voor 2016? Deelt u de visie van Hans Groen over technologie? Gaan we in 2016 juist meer samenwerken, zoals Marcel te Lindert voorspelt? Laat het ons in een reactie weten!

Redactie LogistiekProfs