​Is SaaS zinvol voor uw supply chain?

LogistiekProfs laat wekelijks een professional aan het woord over zijn of haar expertise. Deze week: Supply Chain expert Hans Groen over de inzet van SaaS (Software as a Service). Welke voor- en nadelen zijn er aan de software verbonden? En welke stappen zijn er nodig om SaaS succesvol te maken?   

Met de economische neergang van de afgelopen jaren, zijn bedrijven terughoudend geworden om grote investeringen te doen die geen duidelijke en snelle Return on Investment hebben. Software as a Service (Saas) heeft het potentieel om de TCO te verminderen entegelijkertijd een hoge ROI te realiseren.

Wat is SaaS?
SaaS zijn web-based software applicaties. De gebruiker heeft toegang tot de standaardapplicatie via het internet. Alle activiteiten worden uitbesteed en beheerd vanuit een enkele locatie. Meerdere klanten kunnen de standaard toepassingen gebruiken, zij het met verschillende datasets. Met behulp van API [Application Program Interface] kan de klant een hoger niveau van integratie bereiken met zijn bestaande processen en ondersteunende software.

Voor-en nadelen
·     De klant hoeft de software niet te kopen, maar alleen betaalt voor het gebruik

·     Software en hardware zijn niet bij de klant geïnstalleerd. Het is volledig web-based.

·     De Applications Provider beheert de applicatie, zoals upgrades, onderhoud, back-ups etc

·     Geen hoge investeringen nodig

·     Lagere Total Cost of Ownership

·     Bij gebruik van de vele API's, is er het risico op vendor lock-in

·     Beveiliging van gevoelige bedrijfsinformatie kan kritisch zijn.

·     Hogere kosten voor licenties.

·     Integratie met complexe lokale ERP-systemen kan kostbaar zijn

·     SaaS-providers hebben slechts een beperkt aantal toepassingen. Voor overheden of grote global players met talrijke toepassingen, kan dit een nadeel zijn. Het vereist overeenkomsten met een groot aantal leveranciers.

Supply Chains uitdagingen.
Om te bepalen of SaaS kan bijdragen aan uw supply chain is een overzicht van gevolgde strategieën en ontwikkelingen nodig binnen uw supply chain. Kan SaaS in uw strategie worden opgenomen en hoe draagt het daaraan bij?

Volgens onderzoek van Aberdeen Group werken bedrijven hard om de niet-toegevoegde waarde te elimineren en complexiteit in de supply chain te vereenvoudigen. Gevolgd door te kijken naar mogelijkheden om te integreren en samen te werken. Bedrijven hebben, onder druk van een krappe investeringsmarkt, niet de luxe om veel geld te besteden aan complexe en langdurige software-implementaties. Implementaties moet snel zijn, gemakkelijk uit gerold worden met een relatief korte terugverdientijd.

Supply Chain complexiteit neemt echter steeds meer toe onder invloed van de voortdurende globalisering van wereldwijde leveranciers, wereldwijde concurrentie en de wereldwijde klanten. De traditionele ERP-systemen beschikken vaak niet over de vereiste mogelijkheden om snel inzicht te bieden in nieuwe ontwikkelingen en ze zijn vrij rigide in gebruik als ze eenmaal zijn geïmplementeerd. Dit dwingt bedrijven om software oplossingen toe te voegen om snel analyses te kunnen maken bij nieuwe ontwikkelingen. Vaak vallen afdelingen dan terug op de traditionele spreadsheets oplossingen. Daarmee wordt de waarde en betekenis van het ERP systeem teruggedrongen.

Drivers
Een belangrijke voorwaarde voor het succes van SaaS is het aan boord krijgen van de business units om SaaS-oplossingen te ondersteunen. Dit zal een verandering in de IT-strategie betekenen. De meeste IT-afdelingen zijn deze volledig in controle als het gaat om de distributie en het onderhoud van de software toepassingen.  SaaS vereist een andere inrichting van het IT-beheer. SaaS zal de IT afdeling in staat stellen om meer hun aandacht te vestigen op de IT-strategie in plaats van hun traditionele beheersrol uit te voeren. On demand oplossingen kunnen namelijk worden gezien als een vorm van outsourcing. Maar zonder goede support op directieniveau, de CIO, kunnen SaaS oplossingen mislukken.

Stappen naar succes

  1. Ontwikkel een holistische roadmap. Realiseer een strategische roadmap die de stappen beschrijft voor een verdere vereenvoudiging en standaardisatie van processen en de toegevoegde waarde aangeeft van de mogelijke SaaS oplossingen. Ontwikkel een duidelijke rekenmodel met upfront en lopende kosten, eisen van de klant, de eisen aan leveranciers en de verwachte kasstromen en het rendement van investeringen.
  2. Verbeter uw vermogen om snel te reageren op veranderingen in de markt. Dat vereist agile en geintegreerde processen binnen de organisatie en tussen de partners binnen de keten.
  3. Definieer en implementeer multi-enterprise supply chain indicatoren die zicht bieden op de kritische processen binnen uw supply chain.
  4. Blijf streven naar meer flexibiliteit van de eigen organisatie en die van uw leveranciers. De mogelijkheid om flexibel en snel te kunnen blijven reageren is de belangrijkste vereiste voor SaaS-aanbieders bij Best-in-Class bedrijven die SaaS toepassen.

Conclusie
Kan SaaS de belofte vervullen? Het hangt allemaal af van de bereidheid en het vermogen van partners binnen de Supply Chain om te breken met hun traditionele manier van informatie beheer en de uitwisseling van informatie wat van cruciaal belang is voor uw supply chain.

Opgeslagen in de Cloud is snelle uitwisseling van informatie mogelijk met behulp van SaaS,  waardoor deze kan bijdragen aan het vereenvoudigen van processen en de kosten binnen de supply chain kan te verlagen. Gekoppeld aan lokale oplossingen met behulp van API kan een gesloten kring van informatie management worden gerealiseerd. SaaS biedt voldoende mogelijkheid tot maatwerk voor business units, waardoor de rigde normen van ERP systemen vermeden kan worden.

Maar het echte succes hangt af van de volwassenheid en bereid van de organisaties bij het aanpassen van hun processen, hun organisatiestructuur en het realiseren van de juiste kennis en technologie. Een dergelijke wijziging zal een grote uitdaging zijn voor alle partners binnen de supply chain.

Hans Groen - Adviseur Supply Chain en Performance management 

Plaats een reactie (0)

Reageren