Eigen regio blijkt goede voedingsbodem voor synchromodaal transport

Eigen regio blijkt goede voedingsbodem voor synchromodaal transport

In steeds meer regio’s nemen verladers het initiatief om goederenstromen te bundelen en andere transportmodaliteiten in te zetten. Vanuit Brabant en Zeeland zijn verbindingen per spoor en binnenvaart opgezet met Hongarije, terwijl in oktober vanuit Rotterdam een eerste trein met gekoelde producten naar Valencia vertrekt. De Topsector Logistiek gaat deze regionale initiatieven ondersteunen en heeft dat bekrachtigd in overeenkomsten met de regio’s Brabant en Zeeland.

Veel verladers willen best transportmodaliteiten inzetten die duurzamer zijn dan wegtransport, maar ontberen het volume om vaak genoeg een trein of boot te laten varen. Een andere belemmering is het ontbreken van een retourstroom. Door samenwerking slagen verschillende verladers er toch in om een synchromodale verbinding op te zetten.

Een voorbeeld is de treinverbinding die Samsung en Sabic in het kader van het project NewWays hebben opgezet richting Slowakije en Hongarije. Sabic heeft hier fabrieken die leveren aan die landen, terwijl Samsung daar een fabriek heeft staan met producten voor zijn distributiecentrum in Brabant. De treinverbinding bezorgt Samsung een kostenbesparing van 8 procent op het transport richting Slowakije en van 1 procent op het transport richting Hongarije. “Daarnaast zijn er veel voordelen die minder duidelijk meetbaar zijn. Zo hebben we nu meer grip op het moment waarop welke container bij ons dc lost. Daardoor kunnen we ook de operatie binnenin het dc beter aansturen”, vertelt Robert van der Waal, director logistics operations van Samsung.

70 procent CO2-reductie
In Zeeland hebben Yara en Cargill hun goederenstromen op het binnenvaarttraject naar Hongarije gebundeld. Yara produceert in Sluiskil kunstmest, terwijl Cargill zonnebloempitten uit Hongarije haalt. Ook de stromen van Yara uit Finland gaan niet meer rechtstreeks naar Hongarije, maar via shortsea naar Sluiskil en vandaar op het binnenvaartschip richting Centraal-Europa. “We onderzoeken nu of we ook andere verladers kunnen toevoegen”, vertelt Erwin Salemink van Zeeland Connect, de organisatie die bemiddelt tussen Zeeuwse verladers.

De treinverbinding met Valencia is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, Euro Pool System en Bakker Barendrecht. De bedoeling is om via Cool Rail Spain versproducten als bloemen en planten richting Spanje te verschepen en groenten en fruit naar Nederland te halen. De eerste trein gaat eind oktober rijden als de oogst van citrusvruchten haar hoogseizoen beleeft. “In theorie kunnen de kostenbesparingen oplopen tot dertig procent”, zegt Fred Lessing van Euro Pool System. “We dachten dat een reductie van de CO2-uitstoot met 50 procent mogelijk was, maar nu weten we dat inclusief voor- en natranport zelfs 70 procent haalbaar is”, vult Anne Saris van Bakker Barendrecht aan.

In de regio
Wat de drie initiatieven gemeen hebben, is dat ze in de regio zijn ontstaan. Dat is geen toeval, vertelt Frans van den Boomen, die is benoemd tot ambassadeur synchromodaal transport. “Tussen verladers die willen samenwerken, moeten eerst cohesie en vertrouwen ontstaan. Dat gaat nu eenmaal het beste tussen verladers in de regio. In dit soort projecten zijn het de mensen die het verschil maken. Die moeten elkaar dan wel gemakkelijk kunnen vinden.”

De Topsector Logistiek ondersteunt de regionale initiatieven, wil daarvoor de nodige faciliteiten bieden en helpt om regionale projecten ook weer te verbinden met soortgelijke projecten in andere regio’s. Naast Frans van den Boomen als ambassadeur is daarvoor Jeroen Bolt aangesteld als programmamanager van Lean & Green Synchromodal. Tijdens het congres hebben NewWays en Zeeland Connect samen met Lean & Green Synchromodal samenwerkingsovereenkomsten ondertekent die synchromodaal transport een verdere impuls moeten geven. Andere regio’s moeten de komende tijd volgen. Gelderland, Zuid-Holland en Amsterdam hebben inmiddels belangstelling getoond.

Marcel te Lindert - journalist logistiek en supply chain 

Plaats een reactie (0)

Reageren