Drie tips voor een magazijn met veilig materieel
Door: BMWT

Drie tips voor een magazijn met veilig materieel

Veilig materieel is een basisvoorwaarde voor een veilig magazijn. Veilig materieel betekent allereerst materieel dat in goede staat verkeert en periodiek wordt gekeurd. Maar hoe organiseer je nu een periodieke keuring die weinig kost en veel oplevert? Drie praktische tips.

Het thema veiligheid in magazijnen stond het afgelopen najaar twee keer nadrukkelijk in de schijnwerpers: tijdens de presentatie van de nieuwe Code Gezond en Veilig Werken op 13 september en tijdens de Dag van het Magazijn op 9 november. Op beide dagen lag de focus vooral op de veiligheidscultuur in magazijnen en het gedrag van medewerkers. Terecht, want deze factoren zijn cruciaal voor een veilige werkomgeving maar tegelijkertijd ook het lastigste te beïnvloeden.

Met alle aandacht voor deze ‘zachte’ factoren moeten we oppassen dat we de ‘harde’ factoren niet uit het oog verliezen. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid van materieel zoals heftrucks, magazijntrucks, tractiebatterijen en magazijnstellingen. Bedrijven hebben de wettelijke verplichting om hun medewerkers veilig materieel ter beschikking te stellen. Dat betekent dat bedrijven niet alleen bij de aanschaf van materieel op veiligheid moeten letten, maar ook ervoor moeten zorgen dat het materieel veilig blijft. Met andere woorden: bedrijven dienen het materieel goed te onderhouden en periodiek te keuren.

Goed materieel is een ‘no-brainer’
Eigenlijk is het beschikbaar stellen van goed onderhouden, regelmatig gekeurd en dus veilig materieel een ‘no-brainer’. Een machine die in goede staat verkeerd, gaat minder vaak stuk, gaat langer mee en levert dus een hoger rendement. Bovendien zorgt een goede machine voor minder stilstand in de operatie. Probeer alle orders maar eens op tijd de deur uit te krijgen als enkele cruciale machines noodgedwongen langs de kant staan. Over de kosten van ongevallen praten we dan nog niet eens.

Hoe organiseert u nu een periodieke keurig van uw materieel? Hieronder volgen drie praktische tips.

Tip 1: Combineer keuring en onderhoud
Voor elke onderhoudsbeurt of keuring moet een hef- of magazijntruck kortstondig uit de operatie worden gehaald. Wie onderhoud en keuring combineert, hoeft zijn machines dus minder vaak stil te zetten. Bovendien scheelt een gecombineerde keuring en onderhoudsbeurt veel tijd: tijdens het reguliere onderhoud komen de meeste punten op de keuringslijst vanzelf aan bod, zodat een keuring nog maar weinig extra tijd kost. Vanzelfsprekend zijn ook de keuringskosten dan een stuk lager.

Tip 2: Laat de leverancier uw materieel keuren
Wie het materieel moet keuren, staat niet in de wet. U kunt het zelf doen of een keuringsinstituut inhuren, maar de vraag is wie het beste een oordeel over de staat van het materieel kan vellen. Dat is vrijwel altijd de leverancier. Hij beschikt over de noodzakelijke kennis van het materieel en heeft ervaring met slijtage, schades en incidenten bij andere klanten. Hij kent de specificaties van het materieel bij aflevering en ziet dus in hoeverre de huidige staat daarvan afwijkt. Hij kent de werkwijze van het bedrijf, heeft inzage in de onderhoudsgeschiedenis en weet hoe de medewerkers met hun materieel omgaan. Kortom: als geen ander kan de leverancier beoordelen wat wel en wat niet verantwoord is.

Tip 3: Kies voor een gecertificeerd keuringsbedrijf
Iedereen kan een keuringssticker op een goedgekeurde heftruck, magazijnstelling of tractiebatterij plakken. Maar wat is die sticker waard op het moment dat een ongeval plaatsvindt en de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) vraagtekens plaatst bij de staat van de machine? Wie kiest voor BMWT-Keur, is verzekerd van een deskundige en objectieve keuring volgens vaste richtlijnen, waarvan het resultaat in een keuringsrapport wordt vastgelegd. Een College van Deskundigen ziet erop toe dat de keuring deskundig blijft en wordt aangepast als technische ontwikkelingen of nieuwe inzichten dat noodzakelijk maken. Daarnaast worden de keuringen steekproefsgewijs gecontroleerd om de objectiviteit te garanderen. Bovendien krijgen de keurende bedrijven jaarlijks een audit van TÜV Rheinland. Met BMWT-Keur kunnen bedrijven dus aantonen dat ze aan hun wettelijke verplichting hebben gedaan.

Periodiek gekeurd materieel is een basisvoorwaarde voor een veilig magazijn, maar natuurlijk niet toereikend. Chauffeurs blijven verplicht om elke dag de staat van hun hef- of magazijntruck te checken voordat ze opstappen. Ze zullen melding moeten maken van incidenten, zodat op basis van de schade aan de machine of aan de stellingen kan worden gecheckt of doorwerken verantwoord is. Daarnaast is het materieel maar één van de drie factoren – naast de mens en de omgeving - die op orde moeten zijn voordat van een veilige werkomgeving sprake kan zijn. Het is echter wel een factor waarop bedrijven eenvoudig actie kunnen ondernemen en snel resultaat kunnen boeken.

BMWT - belangenbehartiger van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel.

Plaats een reactie (0)

Reageren