De effecten van Brexit op uw supply chain

Hans groen op 27 June 2016

Het is een
feit: Brexit. Hoe en wanneer dit allemaal zijn beslag krijgt, wordt de komende
tijd duidelijk. Maar dat dit een impact heeft op uw supply chain is
zonneklaar.

Hoewel het
referendum omstreden is en nu zelfs het minieme verschil reden is tot twijfel,
zullen de komende tijd veel zaken veranderen die uw supply chain gaan
beinvloeden. Het eerste effect was al duidelijk op de beurzen die meteen diep in
het rood zakten en de pensioenfondsen hoofdpijn bezorgde. Daarnaast
spelen de onafhankelijkheidssentimenten weer op in Schotland en Noord
Ierland en hengelt Spanje naar annexatie van Gibraltar. De effecten van dit
referendum zal nog een lange schaduw werpen op de toekomst van
Europa.

Nieuwe
verdragen.
De overgebleven
leden kunnen besluiten meegaand te zijn en te streven naar snelle nieuwe open
handelsbetrekkingen, maar het is even waarschijnlijk dat ze een hardere houding
ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk aanneemt om eventuele andere
twijfelaars te verlaten en het neerslaan van een breuk van de gehele Unie te
ontmoedigen. Ook speelt daarmee dat Cameron bewust een hoog electoraal spel
heeft gespeeld dat als een boemerang terug kwam. Iets waarvoor hij nadrukkelijk
was gewaarschuwd.

Hoe dan ook: bij het verlaten van de EU zal Groot-Brittannië nieuwe verdragen moeten
afsluiten. Dat kan binnen de EER of de EVA. Ook het Verenigd Koninkrijk zal met
niet-EU-landen opnieuw verdragen moeten afsluiten die nu nog via Europa lopen.
Wat die verdragen ook mogen inhouden, u kunt er verzekerd van zijn dat de
voordelen binnen Europa verminderen en de bureaucratie zal toenemen vanwege de
vele nieuwe regelingen en verdragen die Groot-Brittannië moet afsluiten.

Brexit: wat zijn
de gevolgen voor supply chain?
Tijdens de exit
onderhandelingen komen de internationale wisselkoersen zeer waarschijnlijk in
een achtbaan terecht. De onzekerheid in de markt zal toenemen waarmee ook
speculatie toeneemt. Tijdens deze periode zullen degenen met het meeste supply
chain inzicht en flexibiliteit het beste met de gevolgen kunnen
omgaan. Maatregelen zoals dual-sourcing van de belangrijkste componenten en
gedistribueerde productie kan helpen in deze, maar ook kijkend waar uw voorraad
ligt. Mogelijk meer lokale voorraad in Groot-Brittannië en warehousing toch op
het continent.

Duidelijke
zichtbaarheid van de inkomende supply chain nodig zal zijn om de risico’s juist
in te schatten en het bepalen van de beste strategieën voor mitigatie. Veel
commentatoren verwachten dat de Britse pond zal verzwakken ten opzichte van
de Amerikaanse dollar en de euro, waarbij de invoer van grondstoffen duurder
wordt. Dit zal nadelig zijn voor die bedrijven met activiteiten in het Verenigd
Koninkrijk en zou er toe kunnen leiden dat wereldwijd opererende bedrijven hun
operatie te verplaatsen naar de overige EU-landen.

Een van de
weinige duidelijke resultaten van Brexit is een vermindering van de vrijheid van
arbeidsverkeer. Veel distributie-activiteiten in het Groot-Brittannië worden
bemand door arbeid die afkomstig is van het continent, met name vanuit de
Oost-Europese landen. Door deze beperkingen zullen de loonkosten stijgen omdat
bedrijven in Groot-Brittannië meer lokale en daarmee duurdere arbeid moeten
inhuren.

Dit kan worden
verergerd door de geleidelijke verhoging van het minimumloon in Groot-Brittannië tot 9 pond per uur in 2020. Een wijziging in de beschikbaarheid en kosten
van arbeid en de  transportkosten trade-offs zal zijn effect niet missen op
het ontwerp van veel aanbodbeslissingen, wat leidt tot minder sites en verdere
automatisering.

Investeringsbeslissingen door
internationale bedrijven zullen eveneens beïnvloed worden. Zij gaan
ongetwijfeld de gevolgen van de schommelingen in de kosten, arbeidsbeschikbaarheid en handelsbeperkingen op hun supply chain opnieuw evalueren
alvorens beslissingen te nemen over hun nieuwe financiële modellen.

Toekomst
Deze
verstoringen zullen doorgaan zelfs tot na het vaststellen van nieuwe verdragen,
omdat de economie van Groot-Brittannië een nieuwe balans moet gaan vinden. Die
onzekerheid kan voor veel bedrijven de reden zijn om voor het zekere te kiezen
en delen van hun supply chain naar het continent over te hevelen en eventuele
investeringen in Groot-Brittannië uit te stellen.

De mogelijkheid
om scenario’s te testen om de supply chain beslissingen te onderbouwen zal van
vitaal belang zijn. Dat maakt analytics in supply chain design en
planning absoluut cruciaal, en die bedrijven die niet de mogelijkheid hebben
voor een snelle analyse zullen zeker in het nadeel zijn. Voor elke organisatie
is het dus aan te raden nu al aan de slag te gaan met de nieuwe werkelijkheid
die is onstaan met de Brexit.

Hans Groen – Adviseur Supply Chain en Performance Management