Logistiek boert goed in 2018 ondanks hogere bedrijfskosten
Supply Chain Management 05.06.2019 | Branchenieuws

Logistiek boert goed in 2018 ondanks hogere bedrijfskosten

Ondanks een forse toename van de bedrijfskosten, heeft de logistieke sector in 2018 een hogere omzet- en winststijging geboekt dan in het voorgaande jaar. Vooral de resultaten van de binnenvaartsector vallen op.

Omzetcijfers logistiek 2018

Dat blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. De omzet in de logistiek steeg in 2018 met 8,7 procent, dat is zowat een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Het resultaat voor belastingen kwam zelfs 20,7 procent hoger uit. De brutomarge steeg met 10,8 procent.Krappe arbeidsmarkt

Ongeacht de mooie cijfers ziet een groot aantal ondernemers in de logistiek de toenemende krappe arbeidsmarkt als belemmering voor verdere groei. De branche heeft een groot tekort aan chauffeurs. Er gaan meer mensen in de logistieke sector aan de slag, maar de krapte blijft groot. Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “Dit komt onder meer door vergrijzing en een lage instroom vanuit het onderwijs. De branche zet daarom in op zijinstroom, maar ook op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.”

Positief jaar voor binnenvaart

Kijkend naar de verschillende subbranches vallen vooral de resultaten van de binnenvaart op. Binnenvaartschippers profiteerden in 2018 van de extreem lage waterstanden. Hierdoor konden de schippers minder lading vervoeren en hadden zij een goede onderhandelingspositie om hogere vrachttarieven te vragen. Daarnaast kregen zij een laagwatertoeslag om extra kosten te compenseren.

Het goederenvervoer over de weg wist goed te herstellen van een moeilijk 2017. In deze subbranche namen de personeelskosten, goed voor ongeveer 50 procent van de totale kosten, relatief beperkt toe.

Stijging bedrijfskosten

De bedrijfskosten van logistieke ondernemingen namen met bijna 10 procent toe, versus een stijging van 5 procent in 2017. De personeelskosten stegen met bijna 10 procent, dat is bijna twee keer zo hard als een jaar eerder. Vooral de post 'Overige personeelskosten', waaronder ook uitgaven voor flexibele arbeidskrachten vallen, veranderde sterk: van een daling van ruim 13 procent in 2017 naar een stijging van ruim 4 procent in 2018. De loonkosten namen met ruim 10 procent toe, versus 8 procent een jaar eerder.


Plaats een reactie (0)

Reageren